Zemlja i Roditelji

ŽIVOT I ZAVEŠTANJE MAHAVIRE

POGLAVLJE  II

         PRINC MAHAVIRA   

Zemlja i Roditelji :

Tokom 6.veka pre n.e. , Indija nije bila pod političkom vlašću samo jedne snage . Nije postojala Imperija koja bi sve religije u državi mogla dovesti  pod jedinstvenu administraciju .Umesto toga , Indija je bila podeljena i razdeljena na brojna manja i veća kraljevstva i kneževine . Među tim većim kraljevstvima su bili Magadha, Anga, Kasi, Kosala, Vatsa, Panćala, Kalinga, Avanti, Gandhara i Kambođa koja su dominirala među severnim i istočnim regionima Indije . Među  njima , kraljevina Magadha na istoku ,koja odgovara današnjem Biharu, je stekla najdominantniji položaj  te je stoga bila opisivana kao Imperija Magadha . Njom su upravljali monarsi iz Šišunga Dinastije a njen glavni grad Rađagraha je bio vodeći grad tog vremena . Tako je Magadha imala ogroman uticaj na živote ljudi istočne Indije .

Uz većinska kraljevstva ,procvetao je I određeni broj Ganarađja ili republika, sačinjenih od različitih kšatrijskih klanova. Ganarađje su bile zasnovane na demokratskim osnovama i bile su upravljane od strane predstavnika kšatrijskih klanova .Takvom predstavniku se davala titula ‘Rađa’ , tj. Kralj .

Među Ganarađjama tog vremena , Ganarađja Videhe je bio veoma poznat . Videha odgovara današnjem Tirhut Regionu države Bihar . U drevna vremena, region od obale reke Gandaka do šume Ćamparanja se zvao Videha ili Tirabhukti. Bio je omeđen sa istočne,zapadne i južne strane trima velikim rekama , Kosi , Gandaka i Ganga , dok su Nepalski Tarai regioni činili njenu severnu granicu .Ova oblast je obuhvatala današnje distrihte Muzaffarpur, Darbhanga, Ćamparan, Munger i Purnia države Bihar. Glavni grad Videhe je bio Vasali , današnji Basadh u Hađipurskom pod-regionu distrihta Muzaffarpur. Ova Ganarađja Videha je bila sačinjena od osam Rađa glavnih kšatrijskih klanova, :

 1. Liććhavi,
 2. Vrđi.
 3. Gjatrika.
 4. Videhi.
 5. Ugra.
 6. Bhoga.
 7. Ikšvaku, i
 8. Kaurava.

Među tih osam kšatrijskih klanova , Liććhavi klan je bio veoma moćan i uživao je najpoštovaniji položaj . Liććhave su bili poznati po hrabrosti , bogatstvu, obrazovanju , lepoti i drugim kvalitetima .Oduvek su poštovali slobodu i imali samopoštovanja. Uporno su odolevali napadima na njihovu teritoriju i vodili su nezavisan život . Bili su pobožni ljudi i dugo vremena su bili odani sledbenici Đainizma . U pogledu ove dominantne pozicije Liććhava u Ganarađji Videha , ova Ganarađja se često nazivala Liććhava Ganarađja . Slično njiima , Ćetaka , Rađa ili predstavnik Liććhavi klana Ganarađje ili republike Videhe , je bio poznat kao Ganarađja-pramukha , tj.glavni Rađa Ganarađje Videhe .

Vasali,glavni grad Videhe i Liććhava , je bio veoma napredan , lep i bogat grad .  Hiuen-tsang, čuveni kineski hodočasnik , je opisao Vasali kao veliki , ogroman grad pun palata , hramova , parkova i jezera . Smatra se da je stanovništvo Vasalija tog vremena brojalo 1,680,000 te da je postojalo oko 8,000 ogromnih kuća . Te kuće su bile poput palata i svaka takva kuća je imala park i jezero .Dalje je pomenuto da je grad bio podeljen na tri dela : za Višu , Srednju i Nižu klasu .Ti delovi grada bi se lako razlikovali prema vrsti metala korištenim za izgradnju kupola. Zabeleženo je da je grad Vasali brojao 7.000 Zlanih Kupola, 14.000  Srebrnih Kupola i 21.000 Bronzanih Kupola. Grad je uvek bio u vrevi različitih političkih, religijskih, obrazonvih i kulturnih aktivnosti za koje su bili zaduženi Parišadi ili Saveti . Tih osam Parišada su bili :

1.Kšatriya Parišad,

 1. Šramana Parišad,
 2. Brahmana Parišad (ili Vidvat Parišad),
 3. Grihapati Parišad
 4. Ćaturmaharađika Parišad
 5. Trajamtrimsa Parišad,
 6. Mara Parišad i
 7. Brahma Parišad,

Grad Vasali je bio okružen ‘Upanagarima’ tj., predgrađima poput Kundalapura, Vanijagrama itd. Među njima , Kundalapura je bio veoma blizu  Vasalija i bio je poznat kao veoma važan centar Gjatrika Kšatrija .  Kundalapura je danas poznat kao Vasukunda. U knjigama na Sanskritu i Prakritu, Kundalapura se nazivao različitim imenima poput Kundaggama, Kundagrama, Kšatrija Kunda­grama, Kundalipura, Kundapura, Sirikundagama, Kundala i Kundanagara. Vasali i Kundalapura nisu imali samo grografsku bliskost već i veoma bliske političke,društvene i religijske veze .Ova bliskost je bila preneta i na porodične i klanske veze između Ćetaka , Ganarađa-Pramukhe iz Videhe i Siddharte , Ganarađe Kundalapura ( Vasali ) .

Ćetaka, Ganarađa-Pramukha republike Videhe je bio poštovan kao veliki Liććhava-kralj Vasalija . U đainskim knjigama on je nazivan kšatrijskim Princom koji pripada Ikšvaku Vamši i Vasišta Gotri .Ćetaka je bio oženjen Bhadrom ili Subhadrom. Oboje su bili veliki poklonici Paršvanatha , 23. Tirthankara a Liććhave su bili sledbenici Đainizma . Imali su deset dečaka i sedam devojčica . Imena desetorice prinčeva su : ­

  1. Simha ili Simhabhadra
  2. Dhana
  3. Dantabhadra
  4. Upendra
  5. Su0datta
  6. Sukumbhođa
  7. Akampana
  8. Supatanga
  9. Prabhanđanai
  10. Prabhasa.

Svih deset prinčeva su su bili valjani momci i pomagali su ocu , kralju Ćetaki u odbrani teritorije . U stvari , najstariji princ ,Simhabadra, je bio Senapati, tj. Komandant armije republike Videha .

Kralj Ćetaka i krljica Subhadra su bili blagosloveni sa sedam kćerki , (1) Trišala, (2) Mrugavati ili Prijavati, (3) Suprabha, (4) Prabhavati,(5)Ćelana ili Ćelani,(6)Đještha (7) Ćandana.Druga princeza , Mruga­vati je bila udata za kralja Šatanikija iz Kaušumbija . Čuveni kralj Vatsarđa Udajana je bio njihov sin . Treća princeza Suprabha je bila udata za kralja Dašaratha iz države Dašarna.Četvrta princeza Prabhavati je postala kraljica kralja Udajane iz Sindha-Sauvira ili Kuća u Guđaratu .Peta princeza Ćelana je bila udata za Imperatora Bimbisaru iz Magadhe i bila je njegova najstarija žena .Oboje, imperator Šrenika ( drugo ime za Bimbisaru-op.pre.) i kraljica Ćelana su bili veliki pokrovitelji Đainizma i stalno su pominjani u đainskoj kniževnosti kao odani sledbenici Mahavire. Šesta princeza Đješta i sedma,Ćandana,su ostale neudate i svoju energiju su posvetile propagiranju đainske religije . U stvari , Ćandana je postala monahinje u asketkom redu Mahavire a kasnije je postala  i starešina monahinja tog reda .

Prva princeza Trišala* je bila udata za kralja Siddhartu , Ganarađu Kundalapura ( Vasali ) , koji je pripadao kšatrijskom klanu Gjatrika . Kralj Siddharta je pripadao Kašjapa Gotri i bio je sin Kralja Sarvarthe i kraljice Šrimati .

( * Prema drugoj verziji,Trišala je bila sestra kralja Ćetake a ne njegova kćerka .)

Kralj Siddharta je takođe bio poznat kao Šrejamsa i Jašamsa . Kralj Siddharta i kraljica Trišala , tokom vremena,su dobili Mahaviru za ina i stekli ogromno poštovanje  kao roditelji 24. Tirthankare Đaina .Na ovaj način , Mahavira je preko svojih roditelja , bio blisko povezan sa plemićkim porodicama Videhe,Magadhe, Kaušambija i drugih važnih kraljevina tog vremena .