Đainizam, Sažaljiva Religija

Lekcije za Nivo-2 Indeks

Nivo -2 Lekcija -17

Đainizam, Sažaljiva Religija

Kako se osećaš kada te neko povredi ? Da li ti se sviđa? Naravno da ne .

E sad , razmisli kako se drugi osećaju kada ih povredimo . Da li se dobro osećaju ? Prirodno , osećaće se loše .

Gospod Mahavira je rekao da netrebamo izreći ili učiniti ništa što neželimo da drugi  učine  ili kažu nama.Svako na ovom svetu želi da bude srećan .Niko neželi da bude povređen .

Poruka Gospoda Mahavire jeste da svakog volimo i da nikoga nepovredimo . Trebamo pomoći drugima i učiniti ih srećnim . Razumeti bol i nesreću koju drugi doživljavaju se naziva sažaljenje . Isto se odnosi na nenasilje (Ahimsa). Sažaljenje je jedan od glavnih stubova Đainske Religije i zato se Đainiziam ponekad naziva sažaljiva religija .

Ahimsi je data najveća važnost u Đainizmu . Gopod Mahavira je postao Arahant negujući krajnje sažaljenje u svom životu . Čini se da je njegovo sažaljenje doseglo svoj vrhunac tokom susreta sa zmijom otrovnicom zvanom Ćandkaušik . Bio je mučen od mnogih i ne samo  da im je oprostio već je osećao sažaljenje prema njima .

Sažaljivi ljudi bivaju nagrađeni razvojem drugih vrlina . Đainizam je zasnovan na sažaljenju prema svim živim bićima . Đainizam naglašava poštovanje verbalnog i mentalnog sažaljenja takođe . Trebamo biti sažaljivi i prijateljski raspoloženi prema svima i neosećati neprijateljstvo prema drugima .

Pitanja :

  1. Da li voliš patnju?
  2. Čemu nas je učio Gospod Mahavira?
  3. Šta je jedan od glavnih stubova Đainizma ?
  4. Šta je uradio Mahavira kada ga je ujeo Ćandkaušik ?
  5. Kakvu odluku o sažaljenju danas treba da donesemo ?