Đaina Tradicija i Buddhizam

ŽIVOT I ZAVEŠTANJE MAHAVIRE

POGLAVLJE I

ĐAINA TRADICIJA DO MAHAVIRE

Đaina Tradicija i Buddhizam:

Pošto je Mahavira bio stariji savremenik Gautama Buddhe , osnivača Buddhizma , prirodno je da u Buddhističkoj književnosti nalazimo nekoliko referenci o Mahavirinoj ličnosti . Ipak , važno je napomenuti da je u Buddhističkim knjigama Mahavira uvek opisivan kao Nigantha Nataputta ( Nirgrantha Jnatriputra , tj., goli isposnik Jnatr klana ) a nikad kao isnivač Đainizma . Nadalje , u Buddhističkoj književnosti Đainizam nije predstavljen kao nova religija već se pominje kao drevna religija . U Buddhističkim spisima se takođe pominju i goli Đaina isposnici koji obožavaju Arahante u Đaina Ćaitjama ili hramovima , kao i Ćaturjama Dharma ( tj četvorostruka religija ) 23. Tirthankara Paršvanatha .

Takođe je veoma zanimljivo da se u Buddhističkoj književnosti pominje Đaina tradicija Tirthankara a naročito se pominju imena Đaina Tirthankara poput Rišabhadeva, Padmaprabha, Ćandprabha, Pušpadanta, Vimala-natha, Dharma-natha i Nemi-natha. ‘Dharmottarapradipa’, dobro poznati Buddhistički tekst , pominje Rišabhadevu zajedno uz ime Mahavira ili Vardhamana kao jednog od Apta ili Tirthankara. ‘Dhammikasutta’  iz ‘Anguttra Nikaje’  govori o Arištanemiju ili Nemi-nathu kao jednom od šest Tirthankara . Buddhistički tekst ‘Manoratha-Purani”, navodi imena mnogih laika kao sledbenika Paršvanathove tradicije i među njima ime Vappa , ujaka Gautama Buddhe . U stvari , pomenuto je da je i sam Gauthama Buddha praktikovao strogosti iz Đainskog sistema pre nego što je počeo da propoveda sopstvenu religiju .

Nadalje , važno je spomenuti da su imena i redosled Buddha,  Paćekabuddha i Bodhisatvi u Buddhizmu, naizgled bila inspirisana Đainskim Tirthankarama. Na primer , Ađita,ime 2. Đaina Tirthankare je bilo dato jednom Paćekabuddhi. Padma , 6. Đaina Tirthankara is ime 8. od 24 Buddhe . Vimala , Paćekabuddha , je dobio ime po Vimala-nathu , 13. Đaina Tirthankari .