Pravo Obrazovanje

Lekcije za Nivo-2 Indeks

Nivo -2 Lekcija -22

Pravo Obrazovanje

Jednom davno, postojao je studentski dom Maharišija Satjika u podnožju brda . Tu je živelo nekoliko studenata. Nije to bila neka velika zgrada već nekoliko malih koliba . Đaci su učile opšte stvari i veronauku . Pridavali su veliku važnost moralnim vrednostima .Hranili su se mlekom i onim što bi uzgajali na farmi . Nisu zavisili od nikog drugog do samih sebe .

Jednoga dana, Kralj Vikram , njegova kraljica i nekoliko slugu je prolazilo tim krajem . Zaustavili su se kraj rečne obale u blizini doma . Posle nekog vremena , kada su seli da obeduju , par učenika iz doma je prošlo tuda . Kralj ih ugleda i ponudi ih hranom . Učenici , uz dužno poštovanje, odgovoriše , ‘’Nemožemo ništa prihvatiti .’’ Kralj je bio vrlo zadovoljan jer nisu pokazivali znake iskušenja .

Posle nekog vremena,kralj, kraljica i njihova pratnja krenuše prema gradu .Na putu ponovo ugledaše neke učenike koji su tuda prolazili . Đaci su našli zlatnu ogrlicu . Odnesoše je svom učitelju i upitaše ga,’’Šta da radimo sa ogrlicom?’’ Učitelj mirno odgovori,’’Okačite je napolju na esker . Onaj kome pripada je može uzeti ako dođe ‘’ Učenici okačiše ogrlicu i svako ode za svojim poslom.

U međuvremenu,na putu kući, kraljica je primetila da joj nedostaje ogrlica . Uplašila se da je nije izgubila dok su odmarali kraj reke . Stoga to reče kralju i kralj se vrati nazad da traži ogrlicu .Bio je zabrinut jer nije mogao da nađe vrednu ogrlicu.On tako ode do studentskog doma da ih pita za ogrlicu .

Učitelj ugleda kralja da dolazi I primi ga uz prijatne reči .

Kralj ga upita , ‘’Da li je neko od tvojih učenika video kraljičinu zlatnu ogrlicu?’’

Učitelj mu odgovori , ‘’ Ako mi nađemo nešto što nam ne pripada , okačimo to napolju na esker . Zato idi tamo i pogledaj.’’

Kralj ode do eksera I nađe ogrlicu koja je tamo visila .

Zatim poče da razmišlja u sebi , ‘’Ovi ljudi nemaju mnogo , a opet žive tako kao da imaju sve.’’ Shvatio je da ti ljudi žive jednostavnim i mirnim životom , dok on ima u životu ima sve osim mira . Živeo je životom iskušenja,dok su ti ljudi zadovoljni sa onim što imaju .

Pitanja:

  1. Šta su đaci učili u domu?
  2. Šta su đaci uradili kada im je kralj ponudio hranu?
  3. Zašto đaci nisu sakrili ogrlicu?
  4. Šta je kralj mislio o svom životu poredivši ga sa životom studenata?