Volimo Životinje

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -1 Lekcija -12

Volimo Životinje

PRINC NEMKUMAR JE BIO SIN KRALJA SAMUNDRA VIĐAJA. BIO JE VEREN SA PRINCEZOM RAĐUL. PRINCEZA RAĐUL JE BILA KĆERKA KRALJA UGRASENA.

NA DAN NJIHOVOG VENČANJ , PRINC NEMKUMAR JE PUTOVAO KA PALATI PRONCEZE RAĐUL NA UKRAŠENOJ KOČIJI.UZ PUT JE ČUO VRISKE MNOGIH ŽIVOTINJA I PTICA .PRINC NEMKUMAR UPITA VOZAČA O KAKVOJ SE TO BUCI RADI.

VOZAČ ODGOVORI PRINCU DA ĆE TE ŽIVOTINJE I PTICE BITI UBIJENE ZA NJEGOVU SVADBENU VEČERU.

PRINC NEMKUMAR OSLOBODI SVE ŽIVOTINJE I PTICE . NEOŽENI PRINCEZU RAĐUL I ODE.

PRINC NEMKUMAR OSLOBODI SVE ŽIVOTINJE I PTICE . NEOŽENI PRINCEZU RAĐUL I ODE.

PRINC NEMKUMAR NAPUSTI SVETOVNI ŽIVOT I ODE U ŠUMU RADI MIRA I MEDITACIJE.MNOGI SVATOVI SHVATIŠE PORUKU PRINCA NEMKUMARA I PRESTADOŠE SA MESNOM ISHRANOM.

Pitanja:

1) Ko je bio Princ Nemkumar?

2) Šta je krenuo da uradi?

3) Ko je bila Rađul?

4) Šta je Nemkumar čuo na putu za venčanje?

5) Šta se nameravalo sa životinjama i pticama?

6) Kako se on osećao zbog toga?

7) Šta je uradio sa životinjama i pticama?

8) Da li je Nemkumar oženio Rađul? Zašto?

9) Šta je Nemkumar uradio?