ĐAINSKI SiMBOL

ĐAINSKI SiMBOL

Đainski Simbol je skup različitih simbola,od kojih svaki ima dublje značenje.Ovaj simbol je prihvaćen od svih škola Đainizma tokom komemoracije 2500-te godišnjice Mahavirine nirvane.

 Osnova simbola je definisana kao univerzum (Loka).Donji deo simbola predstavlja sedam paklova (Naraki) .Srednji deo univerzuma sardži Zemlju i planete (Manušjaloka).Gornji deo sadrži rajska prebivališta (Devaloka) svih nebeskih bića i prebivalište Siddha (Siddhašila). Đaini veruju da ovaj univerzum nije niodkoga sačinjen,niti da može biti uništen od bilo koga.On može menjati svoj oblik,ali inače,on je uvek bio i uvek će biti tu.

Uzdignut dlan znači stop. Reč u centru točka znači “Ahimsa”. Ahimsa znači nenasilje. To dvoje znači da trebamo stati i dva puta razmisliti pre nego što bila šta uradimo.To nam pruža mogućnost da razmotrimo naše aktivnosti kako bi bili sigurni da one neće povrediti nikoga bilo rečima,mislima ili delima. Od nas se neočekuje da tražimo ili ohrabrujemo druge da uzmu učešća u bilo kakvoj aktivnosti povređivanja.Točak na dlanu govori da ako nismo pažljivi i zanemarujemo ova upozorenja nastavljajući sa nasilnim delima,onda kao što točak ide u krug i mi ćemo ići u krug rađanja i umiranja.

Četiri kraka svastike nas podsećaju da tokom ciklusa rađanja i umiranja može nas zadesiti bilo koja od četiri sudbine: nebeska bića,ljudska bića,životinje (uključujući ptice,bube i biljke) ili bića iz pakla.Naš cilj bi trebao biti oslobođenje a ne ponovno rođenje.Da bi nam pokazala kako to da učinimo,svastika nas podseća da trebamo postati stubovi četvorostruke Đainske Sanghe, i tek tada dostignemo oslobođenje. Četiri stuba Đainske Sanghe su sädhui, sädhvije, šrävake i šrävike.To znači da ,prvo,trebamo žudeti da postanemo istinske šrävake ili šrävike, i kada nadiđemo naše društvene vezanosti,trebamo odbaciti svetovni život i poći putem sädhua ili sädhvije radi oslobođenja.

Tri tačke iznad  svastike predstavljaju tri dijamanta Đainizma:Samjak Daršan (Ipravna Vera), Samjak Gjan (Ispravno Znanje), i Samjak Ćaritra (Ispravno Ponašanje).Trebamo steći sva tri:ispravno znanje,ispravnu veru i ispravno ponašanje zajedno,jer jedino tada dostižemo oslobođenje. Ipravno znanje znači znati da su telo i duša različiti i da duša a ne telo postiže spasenje.Ispravna vera znači da moramo imati veru u ono što su rekli Đine, jer su oni sveznajući.Ispravno ponašanje znači da naše akcije trebaju biti činjene bez vezanosti i mržnje.

Na samom vrhu Đainskog Simbola univerzuma je mala,kriva crta. Ova crta predstavlja prebivalište Siddha. Ono je poznato kao Siddhašila.To je krajnje prebivalište oslobođenih duša.Tačka predstavlja siddhu.U cilju dostizanja tog stanja,duša mora uništiti svu stečenu karmu.Svako živo biće treba stremiti tom stanju Spasenja ili Oslobođeja.