Njegov Prvi Govor i Ganadhara

ŽIVOT I ZAVEŠTANJE MAHAVIRE

POGLAVLJE  IV

TIRTHANKARA MAHAVIRA

Njegov Prvi Govor  i  Ganadhara :
Nakon dosezanja Kevalagjane, (sveznanja), koje uključuje suptilnu i sveobuhvatnu prirodu čitavog polja znanja , Mahavira postade poznat kao `Kevali” , znalac Kevalagjane i kao `Đina’, tj.,Pobednik (strasti). Bio je takođe i  Tirthankara. tj., Veliki Vodič ili Veliki Učitelj jer je čovečanstvu propovedao , uz pomoć svog znanja, put spasenja. Narod je željno čekao da čuje `Divja-Vani’, tj. božanski govor Kevali Mahavire u kojem će otkriti osnovne principe religije i nenadmašni put dostizanja večne sreće. U stvari, slušanje tog božanskog  govora beše predivno i povoljno. Slušalački prostor ili propovedačka zona poznata kao `Samava-Šarana” , beše posebno sagrađena prema đainskoj tradiciji.U `Samava-Šarani’ su bila tri Kruga , četiri Ulaza na četiri strane sa  `Mana-Stambhom’, tj. stubom slave kod svakog ulaza , zatim Vedika, tj. uzdignuta platforma u centru poznata kao `Gandhakuti’, i Simhasana,  odnosno tron na Gandhakuti. Sa sve četiri strane  Gandhakuti formirano je dvanaest velikih ograda  za prihvat različitih tipova ljudi, životinja , ptica itd. , koji će doći da čuju božanski govor. Karakteristika `Samava-Šarane’  je bila u tome što životinje nisu pokazivale neprijateljstvo jedna prema drugoj ( npr- lav i krava ) nego su sve zaboravile i postale veoma mirne. `Simhasana’.tj, tron na Gandhakuti je bio namenjen Kevali Mahaviri kako bi njegov božanski govor mogao biti lako čut od svih živih bića koja  će se okupiti.

Vesti o izgradnji `Samava-Šarane’  na obalama reke Riđukula, pročule su se uzduž i popreko pa su dolazili i ljudi iz veoma udaljenih oblasti željni da čuju božanski govor Kevali Mahavira jer je Nirgrantha Mahavira poštovao potpunu `Maunu’ tj. Tišinu, tokom prethodnih dvanaest godina njegovog 34.godina dugog isposničkog života. Međutim, okupljeni su bili vrlo razočarani jer Kevali Mahavira nije izgovorio niti jednu jedinu reč . Ponadali su se da će Kevali  Mahavira , možda sutradan održati svoj prvi Govor .  Međutim, ni to se nije ostvarilo. Nakon nekoliko dana Kevali Mahavira napusti Riđukula i započe Viharu, tj. lutanje od mesta do mesta. `Samava-Šarana’ bi bila podignuta na svakom mestu gde bi on stao ali na veliko iznenađenje svih, Kevali Mahavira nije odustajao od svoje `Maune’ , tj. ćutnje. Na svojoj Vihari,jednoga dana, -Kevali Mahavira dođe do planine Vipulaćala . blizu glavnog grada Rađagahe i kao obično ,u `Samava-Šarani’  , posebno napravljenoj za tu priliku,se okupio  ogroman broj različitih vrsta živih bića.Tek tu se ogroman broj okupljenih osetio blagoslovenim jer su mogli da čuju  `Divja-Vani’, tj. božanski govor Kevali Mahavire.    Tako je  Kevali Mahavira održao svoj prvi Govor i postao Tirthankara Mahavira. Ovaj veliki događaj se desio na planini  Vipulaćala , u ranim satima prvoga dana tamne polovine meseca Šravana , što odgovara Suboti, 1. Jula 557. godine pre n.e.To znači da je Mahavira sledio `Mauna’,tj. ćutnju 66 dana nakon dosezanja  Kevala-Gjane, odnosno sveznanja. Taj dan Tirthankara Mahavirinog prvog Govora se veoma poštuje od strane naroda kao `Vira Šasana Dan’, tj. dan početka propovedanja religije od stane Mahavire i već mnogo vekova se slavi kao Novogodišnji Dan.

Čak i nakon dosezanja `Kevalagjane’, tj. sveznanja, Mahavira je čekao 66 dana do svog prvog Govora iz jednog posebnog razloga. Osećao je da u svim `Samava-Šaranama’ sve  do `Samava-Šarane’ na planini Vipulaćala, nije bilo učenog i odgovarajućeg učenika koji bi posedovao retku moć da zabeleži istinu koju bi on otkrio i koji bi ljudima interpretirao njegove misli na najbolji način.Kada je na Vipulaćali ,Mahavira naišao na takvog učenika, održao je svoj Prvi Govor.Taj važan učenik je bio poštovani Brahmanski učenjak , Indrabhuti Gotama.         Smatran je autoritetom za Vedsko znanje i bio je smatran za najtalentovanijeg učenjaka jer je za više od 500 studenata predavao vedska učenja. Indrabhuti je bio takav čvrsti sledbenik Vedske religije.Međutim ,kada je došao na planinu Vipulaćala kako bi prodiskutovao određena značenja svetih spisa sa Mahavirom, njegov ponos usled svoje učenosti je odmah nakon što je ugledao Mahaviru nestao te je odmah postao Mahavirin sledbenik.Prepoznajući neobične sposobnosti Indrabhutija, Mahavira ga je inicirao nazvavši ga  Nirgrantha Muni, tj. golim isposnikom i proglasio ga za prvog   Ganadhara, tj. Glavnog Učenika. Inicijacijom Indrabhuti Gotame, problem interpretiranja je bio rešen i Mahavira je odmah izložio svoj Prvi Govor na planini Vipulaćala.

 

Primer  Indrabhuti Gotame je bio sleđen od strane njegova dva brata , Vajubhutija i Agnibhutija,koji su takođe bili čuveni učenjaci Vedskog znanja i poštovani učitelji jer su obojica imali po 500 učenika. Obojica,Vajubhuti i Agnibhuti , su bili veoma impresionirani ličnošću i učenjem Mahavire , te su, zajedno sa njihovim sledbenicima, primljeni u isposnički red Mahavire .Uzimajući u obzir njihovu sposobnost, obrazovanje i predanost, Mahavira ih je obojicu prihvatio takođe za  svoje Gandhare,tj., Glavne Učenike.

 

Mahavira je u svom isposničkom redu davao veliku važnost Ganadharama , jer je njihova služba bila  veoma korisna pri objašnjavanju običnim ljudima osnovnih principa religije koju je Mahavira priopovedao.         Od Ganadhara   se takođe očekivalo da beleže u pamćenju osnovne ciljeve religije i filosofije koji im je Tirthankara Mahavira otkrio i njihovo verno prenošenje  na sledeću generaciju.Osim te trojice Ganadhara, Tirthankara Mahavira je imenovao još osam Ganadhara. Tako je u Tirth­ankara Mahavirinoj isposničkoj zajednici bilo jedanaest Ganadharas, tj. apostola ili glavnih učenika I to:

  1. Indrabhuti-Gotama           7. Putra
  2. Vajubhuti,                            8. Maitreja,
  3. Agnibhuti,                            9. Akampana,
  4. Sudharma,                           10. Aćelaka, i
  5. Mourja,                                 11. Prabhasaka.
  6. Mandara,

Ipak,prvi i glavni među Ganadharama, je napravio dragocenu  službu ne samo za  Tirthankara Mahaviru već i za đainsku religiju .Zato se čak i danas, kada Đaini odaju poštovanje , prvo poklone  Tirthan­kara Mahaviri a onda samo  Gautama Ganadhari .