Budi Nežan i Koristan

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -2 Lekcija -11

Budi Nežan i Koristan

Biću nežan I ljubazan prema svim životinjama , pticama , bubama itd.

Izbegavaću hodanje po travi.

Paziću na biljke i cveće i neću ih brati .

Pokušaću da nezgazim nikakvu bub dok hodam .

Igraću se s drugom decom. Neću se tući s njima i neću nikoga udariti.

Biću fini prema braći i sestrama i poštovaću ih .

Pomagaću babi i dedi kao i drugim starijim .

Pomagaću roditeljima.

Vratiću moje igračke na njihovo mesto kada završim sa igrom .

Pitanja :

Zaokruži Tačno ili Netačno

  1. Povređujem životinje,ptice I bube. Tačno ili Netačno
  2. Hodampotravi. TačnoiliNetačno
  3. Držimigračkenajednommestu. TačnoiliNetačno
  4. Nepomažemdedi. TačnoiliNetačno
  5. Neću se tući. TačnoiliNetačno