Les Tirthankars présents, passés et futurs de la région de Bharat

Les vies authentiques des vingt-quatre Tirthankars

Appendice 7 

Les Tirthankars présents, passés et futurs de la région de Bharat 

1.Rishabhdev Kewal Jnani Mahapadma, 2. Ajitnath Nirvani Surdev, 3. Sambhavnath Sagar Suparshva, 4.Abhinandan Mahayash Svayamprabh, 5. Sumatinath Vimal Sarvanubhuti, 6.Padmaprabh Sarvanubhuti Devshruti, 7. Suparshvanath Shridar Udaynath, 8. Chandraprabh Datta Pedhalputra, 9. Suvidhinath Damodar Pottil, 10. Sheetalnath Suteja Shatakirti, 11. Shreyansnath Swaminath Munisuvrat, 12. Vasupujya Munisuvrat Sarvabhavavid, 13. Vimalnath Sumati Amam, 14. Anantnath Shivgati Nishkashay, 15. Dharmnath Astanga Nishpulak, 16. Shantinath Namoshvar Nirmam,17. Kunthunath Anil Chitragupta, 18. Arnath Yashodhar Samadhi, 19. Mallinath Kritarth Samvar, 20. Munisuvrat Jineshvar Anivritti, 21. Naminath Suddhamati Vijay, 22. Arishtanemi Shivankar Vimal, 23. Parshvanath Syandannath Devopapat, 24. Mahavir Samprati Anantvijay.

      Les neuf suivants seront les incarnations des âmes pieuses qui ont gagné le Tirthankar-   nama-karma durant la période de Mahavir. Leurs noms, par ordre, sont : 1. Le roi Shrenik, 2. Suparshva, 3. Udayi, 4. l’ascète Pottil, 5. Dridhay, 6. Shamkh, 7. Shatak, 8. Sulasa et 9. Revati.