Mladost i Stremljenja

ŽIVOT I ZAVEŠTANJE MAHAVIRE

POGLAVLJE  II

         PRINC MAHAVIRA   

Mladost i Stremljenja:

Postepeno,princ Mahavira je prolazio stanja adolescencije i ulazio u svet odraslih. Razvoj mladosti je samo dodao šarm i ozbiljnost njegovoj prirodno lepoj ličnosti.Njegova fizička snaga je narasla u ogromnim razmerama a njegovo znanje je neizmerno naraslo. Njegova poželjnost je postala još izraženija a njegova lepota je nadilazila uobičajenu.Tako su se različiti aspekti njegove ličnosti dovoljno razvili i procvetali kada je postao mladić. Dalje,bivajući princ,sva udobnost i luksuz kraljevskog života mu je bila pri ruci.Bio je vrlo dobro povezan sa nekoliko važnih kraljevskih porodica tog vremena kroz veze njegovog oca i naročito njegove majke.

Na taj način je mladi princ Vardhamana stekao različite sposobnosti i razvio privlačnu ličnost.Imao je sve mogućnosti za izgradnju lične političke karijere .Međutim, on nikada nije pokazivao sklonosti ka teškim političkim ambicijama i obezbeđivanju sve većeg i većeg svetovnog zadovoljstva.U stvari, on nije nikada žudeo za  prikupljanjem materijalnog bogatstva ili političke moći.Upravo suprotno, Mahavira nikada nije pokazivao interes za porodične ili političke stvari.    Nije bio uključen u ekstravagantnost bilo koje vrste. Umesto toga,uvek je vrednovao samokontrolu i neizbežno je pridavao važnost praksi pomaganja drugima .Čvrsto je verovao u principe dobrog ponašanja i jednakosti prema svim živim bićima. Zato je rečeno da je odmah od osme godine ,Mahavira počeo da poštuje pet  Anu-Vrata (tj. malih zaveta) prepisanih od strane Đaina religije.Te činjenice su jasno otkrivale da stremljenja mladog prince Mahavire nisu ka vođenju života svetovnih zadovoljstava već u pravcima koji su vodili životu samokontrole i pomaganja drugima , kao načinu dostizanja krajnje sreće.
Kralj Sidhartha i kraljica Trišala nisu imali pojma o tim duhovnim i religijskim težnjama njihovog sina Mahavire. Bili su svesni da on ne pripada kategoriji običnih prinčeva koji su bili duboko zainteresovani za izgradnji svojih političkih karijera;bili su jednako svesni Mahavirine averzije ka uvećavanju svetovnih vezanosti i njegovoj unutarnjoj želji da se koncentriše na razmišljanje i samo-promišljanje. Takođe su bili uvereni da će Mahavira kasnije slediti put asketizma prepisanom od strane Đaina religije i da će doseći najviši položaj kao propovednik Đaina religije.
Ipak, iako su te činjenice visile kao breme nad njihovim mislima , kralj Siddharta i kraljica Trišala , usled svoje roditeljske ljubavi, zamišljali su da će Mahavira ipak ući u bračne vode pre nego se upusti u duhovni razvitak.Nisu vdieli ništa loše u planiranju porodičnog života  u religijski orijentisanoj karijeri Mahavire, jer su znali da je Gospod Rišabhadeva, prvi Tirthankara prihvatio asketski red nakon bračnog života.Stvarno su mislili da će se Mahavira pokoriti njihovim žarkim željama i prihvatiti takav način života.
Zbog toga su kralj Siddharta i kraljica Trišala nagovestili svojim rođacima da brzo organizuju svadbenu ceremoniju za njihovog sina,Mahaviru.Mnogi kraljevi tog vremena su počeli da daju predloge.Naravno, svaki kralj je gledao da stekne porodične veze sa perjanicom Gjatrika klana. Među tim predlozima,kralj Siddharta  i kraljica Trišala su konačno pristali na predlog da im snaja bude princeza Jašoda, kćerka kralja Đitasatrua i kraljice Jašodaje iz države Kalinga.Taj predlog im se činio najboljim jer je princeza Jašoda bila nenadmašna u lepoti kao i u  drugim kvalitetima među princezama tog vremena. Takođe, postojao je još jedan razlog za izbor princeze Jašode a to je činjenica da je ona bila kćer Jašodaje, koja je bila mlađa sestra kralja Siddharte .Tako su kralj Siddharta i Kraljica Trišala konačno odlučili da princ Mahavira venča princezu Jašodu.
Kada je princ Mahavira saznao za pregovore u vezi njegovog venčanja , osetio je veliku žalost zbog takvog razvoja stvari. On nikada nije gajio ideju o upuštanju u čulna zadovoljstva; čak nije ni razmišljao o podsticanju seksualne želje.U stvari,on je već bio odlučio da se ne vezuje u bilo kakvu vrstu svetovne aktivnosti koja bi ga omela sa njegovog  puta duhovnog razvoja.To je razlog što je Mahavira na prikladan način pred roditeljima odbacio predlog o venčanju objašnjavajući im da se on odlučio da poštuje striktan celibat čitavog života i da svoje snage u buduće posveti pobeđivanju svetovnih želja i strasti.          Dalje je razjasnio da želi da sledi put ranija četiri Tirthankara , tj. Vasupuđja, Mallinatha, Neminatha i Paršvanatha, koji su ostali da žive u celibatu i koji su ljudima otkrili put oslobođenja.
Ova dobro osmišljena i planirana odluka prince Mahavire je učinila da Kralj Siddharta i Kraljica Trišala ponovo razmotre ideju o Mahavirinom venčanju sa Jašodom. Bili su potpuno svesni čvrste odluke njihovog sina i nisu želeli da ga ometaju ka dostizanju životnog cilja  kojem je težio. Roditelji ,stoga, nisu dalje insistirali na tome i dozvolili su Mahaviri da vodi život u celibatu a o tome su obavestili i kralja Đitasatrua iz Kalinge.Tako je princ Mahavira bio slobodan da ostvari svoje životno stremljenje. Naravno,Mahavira je osetio ogromno olakšanje te je počeo sa planiranjem konačnog koraka u željenom pravcu.