Dosezanje Sveznanja

ŽIVOT I ZAVEŠTANJE MAHAVIRE

POGLAVLJE   III

NIRGRANTHA MAHAVIRA

Dosezanje Sveznanja:

Kao Nirgrantha Muni ,odnosno goli isposnik,Mahavira je vrlo  savesno praktikovao različite vrste religijskih strogosti sa ciljem da pronađe put dosezanja večne sreće za sva živa bića. Mahavirine velike strogosti su neprekidno trajale čitavih dvanaest godina uprkos velikim problemima i mučenju. Mahavira nije prekidao poštovanje religijskih strogosti a naročito meditacije , u stojećem ili sedećem položaju,pogleda uprtog ka vrhu nosa kontemplirajući o  Atmanu, tj., Duši. Jednoga dana , dok je Mahavira bio u  Šukla-Dhjani, tj. čistoj meditaciji , u sedećem položaju pod hladom drveta  Sala ,u šumi znanoj kao Manohara na obali reke Riđukula , u blizini sela `Đrmbhaka’ ili  Đrmbhika , u kraljevstvu Magadha ,obasjala ga je ‘Kevala-Gjana’ tj. sveznanje ili svespoznanje (koje nije ograničeno prostorom i vremenom).         Ovaj veliki događaj se desio popodne na deseti dan svetle polovine meseca Vaišakha kada je Mesec bio između konsolidacije Hasta  i Uttara,  što odgovara Nedelji,26.Aprila 557.godine pre n.e.To znači da je Nirgrantha Mahavira postao  ‘Kevali’ tj.imalac sveznanja i to nakon perioda od 12 godina, 5 meseci i 15 dana neprekidne prakse trpljenja.

Kada je Mahavira dosegao sveznanje , on je znao i video stanje sveta Bogova, ljudi i životinja , odakle su došli, gde će otići , gde će biti rođeni , kao ljudi ili životinje,bogovi ili beznačajna bića, već zavisno od njihovih dela. Ova činjenica je potvrđena i od strane Buddhista takođe,koji ga nazivaju “vođom jednog reda , sledbenika, učiteljem škole, dobro poznatim i poštovanim mudracem, poštovanim od naroda, sveznajućim i svevidećim učiteljem , koji je obdaren bekrajnim znanjem i vizijom.’’

Takođe, kao Kevali, Mahavira je obezbedio Ananta-Ćatuštaju, tj. Beskrajno Četvorstvo ,koje čine (i) Arlanta-Gjana, beskrajno znanje, (ii) Anantadaršana,. beskrajno opažanje, (iii) Ananta-Sukha, večnu sreću , i (iv) Ananta-Balu, večnu moć. Šta više, od momenta dosezanja sveznanja, Mahavira je postao potpuno slobodan od četiri vrste Kašaja,tj., strasti, i to :(i) Krodha, besa, (ii) Mana, ponosa, (iii) Maaa, iluzije i (iv) Mola pohlepe.To znači da je Mahavira postao Vataraga, Oslobođen svih strasti.

Tako, usled Kevala-Gjane, sveznanja, Mahavira  je našao odgovarajuće rešenje za sve probleme i pitanja povezanih sa životom i Univerzumom , koja se javljaju kod radoznalih duša.Očigledno, nakon dosezanja sveznanja ,  Mahavira je počeo ljudima da govori o tim rešenjima i od tada je Nirgrantha Mahavira postao ‘Tirthankara’ tj.Veliki Vodič ili Učitelj.

“Potoji dokaz da su unazad do prvog veka pre n.e. postojali ljudi koji su obožavali Rišabhadeva, prvog Tirthankaru. Nema sumnje da je Đainizam dominirao čak I pre Vardhmana ili Paršvanatha. Jađurveda pominje trojicu Tirthankara – Rišhabha, Ađitanatha i Arištanemija. Bhagavata Purana potvrđuje mišljenje da je Rišabha bio osnivač Đainizma.’’  – DR. S. RADHAKRISHNAN,Indian Philosophy Vol. I, P. 287