Đaina Tradicija i Arheološki Dokazi

ŽIVOT I ZAVEŠTANJE MAHAVIRE

POGLAVLJE I

ĐAINA TRADICIJA DO MAHAVIRE

Đaina Tradicija i Arheološki Dokazi:

Na osnovu nekih istorijskih referenci se može reći da je  Rišabhadeva  pravi osnivač Đainizma . S tim u vezi Dr. Jacobi piše sledeće, “Nema dokaza da je Paršva bio osnivač Đainizma .Đaina tradicija je jednoglasna u tome da je Rišabha , prvi Tirthankara i  njen osnivač te da mora postojati nešto od istorijskog u tradiciji koja ga proglašava prvim Tirthankarom ‘’. Postoje dokazi koji pokazuju da su unazad do prvog veka p.n.e. postojali ljudi koji su obožavali Rišabhadevu . Zabeleženo je da je kralj Kalinge iz svog drugog pohoda na Magadhu 161.godine p.n.e. doneo blago iz Magadhe u kojem se nalazila i statua prvog Đaina  (Rišabhadeva) koja je tri veka ranije bila odneta iz Kalinge od strane kralja Nande I. To znači da je u 5. veku p.n.e. Rišabhadeva bio obožavan a njegova statua bila veoma cenjena od strane njegovih sledbenika . Iz ovoga je jasno da bi,ako su Mahavira ili Paršvanatha onivači Đainizma , bile obožavane njihove statue u 5. veku p.n.e. , tj.,odmah nakon njihovog vremena . Ali pošto u drevnim zapisima nalazimo istorijske reference o statuama Rišabhadeva , može se potvrditi da je on bio osnivač Đainizma .

Drugi arheološki dokazi pripadaju Civilizaciji Doline Inda iz Bronzanog Doba u Indiji , koji takođe daju podršku drevnosti Đaina tradiciji i sugerišu preovladavajuću praksu obožavanja Rišabhadeva, 1. Tirthankare , zajedno sa obožavanjem drugih božanstava . Ne tako davna iskopavanja kod Mohenđo-Dara i Harape su otkrila istinsko postojanje veoma dobro razvijene Pred-Vedske i ne-Arijanske Civilizacije poznate kao Civilizacija Doline Inda . Kao posledica , istorija Indije sada može biti praćena sve do Perioda Doline Inda ( tj.,oko 3500.godine p.n.e.) a ne do Vedskog perioda (tj.,oko 1500. do 1000. p.n.e.) što je donedavno bilo rađeno. U stvari,nedavna istraživanja su pokazala da postoji organska veza između Kulture Doline Inda i današnje indijske kulture . Zgodno je napomenuti da mnoge relikvije iskopane u Dolini Inda sugerišu dominaciju Đainske religije u tom najdrevnijem periodu .

(1)Primećeno je da u Civilizaciji Doline Inda preovladavaju grnčarske figure ženskih božanstava u odnosu na muška božanstva te da su muška božanstva predstavljena bez odeće . S tim u vezi Dr. Earnest Mackay, čuveni arholog blisko povezan sa iskopavanjima u Dolini Inda , ističe da ‘iz nekog razloga koji je teško razumeti , figure muških božanstava su primetno retka: Oni u potpuno nagi , za razliku od ženskih figura , koje bez razlike uvek nose malo odeće; neke mogu imati ogrlice i narukvice ,ali to nije uvek slučaj ‘. Te činjenice jasno ukazuju na prisustvo Đaina religije među stanovništvom Doline Inda jer je obožavanja muških božanstava  čvrsto ukorenjena praksa Đaina religije .

(ii)         Dalje,figure urezane na pečatu nađenom pri iskopavanju ( vidi Sir John Marshall: Mohanjo-Daro and the Indus Civilization, Vol. I     , Slika Br. 118, Slika Br. B. 426)  gde je svaka figura prikazana naga u stojećem i kontemplativnom stavu , sa obe ruke pored tela . Pošto je ovaj `Kayotsarga’ način (t.j. u stojećem položaju) praktikovanja strogosti karakterističan za Đaine a figure su nagi asketi , može se potvrditi da te figure predstavljaju Đaina Tirthankare .

(iii) Zatim,oblici muških božanstava u kontemplativnom položaju ali u sedećem stavu urezanim na pečatima ( vidi Sir John Marshall: Mohanjo-Daro and the Indus Civilization, Vol. III, (a), Slika Br. 116, Slika Br. 29 I (b) Slika Br. 118, Slika Br. 11)  podsećaju na figure Đaina Tirthankara pošto su prikazani sa jednim licem dok su nađene figure muških božanstava , pretpostavlja se prototipa Šive , generalno prikazane sa tri lica , tri oka i tri roga ( vidi  Sir John Marshall: Mohanjo-Daro and the Indus Civilization, Vol. I, Slika Br. 12, Slika Br. 17) .

(iv)         Šta više, na nekim pečatima nalazimo figure bika urezanim ispod figure muškog božanstva koje vrši strogosti u  ‘Kayotsarga’ položaju t.j.,stojeći . Čini se da te figure predstavljaju Rišabhadevu , 1.Đaina Tirthankara , jer je činjenica da je među Đainima raširena praksa obeležavanja ili Lanchhana , t.j. stavljanja amblema svakog Tirthankare ispod njegove figure a upravo je bik takav amblem Rišabhadeve .

(v)  Dodatno, sveti simboli  Svastike su nađeni urezani na brojnim pečatima (vidi Sir John Marshall: Mohanjo­Daro and the Indus Civilization, Vol. III, Slika Br. 14, Slike Br. 500 do 515). Pravilno ćemo primetiti da znaci  Svastike urezani na pečatima Br. 502, 503, 506 i 514 u podpunosti ukazuju na ustaljenu Đaina praksu iscrtavanja simbola Svastike .

(vi)     Nadalje, postoje neki motivi na pečatima nađenim u Mohenđo-Daru koji sugerišu da su oni identični onima nađenim na Đainskim umtničkim radovima u Mathuri .

 

Na osnovu ovih arheoloških dokaza se može reći da je u  Civilizaciji Doline Inda bilo tragova obožavanja Đainskih božanstava te da je preovladavalo obožavanje Đainskog Tirthankare Rišabhadeva zajedno uz Hindu Boga koji se smatra prototipom Šive. Ovo prisustvo Đainske tradicije u najranijem periodu Indijske istorije je podržano od strane mnogih naučnika poput Dr. Radha Kumud Mukherđija, Gustav Rotha, Prof. A. Chakravartija, Prof. Ram Prasad Whande, T.N. Ramchandrana, Ćampat Rai Đaina, Kamta Prasad Đaina i Dr. Pran Natha.

U vezi drevnosti Đaina Tradicije Tirthankara,Major J.G.R. Forlong (u njegovoj knjizi ‘Short-studies in the Science of Comparative Religion’) piše da je u Indiji još od pradavnih vremena postojala visoko organizovana Đainska religija iz koje se kasnije razvio Brahmanizam i Buddhizam te da je Đainizam propovedan od strane dvadeset i dvojice Tirthankara pre nego što su Arjani stigli do Ganga . Dr. Zimmerman takođe snažno podržava drevnost Đainske tradicije sledećim rečima ,’’ Istina je u tvrdnji Đaina da njigova religija ide unazad do davne prošlosti , čak do pred-Arjanske davnine.’ (Vidi Zimmerman: The Philosophies of India, str. 60).