Poželjno

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -1 Lekcija -17

Poželjno

 1. Dnevno recitovati Namokar Mantru.
 2. Pozdravljati sve svoje Đain-prijatelje i starije sa “Đai Đinendra.”
 3. Poštovati roditelje, učitelje, i starije.
 4. Posećivati Đain Centar što češće.
 5. Poštovati sadhue ( monahe ) i sadhvis ( monahinje ).
 6. Redovno odlaziti u Patšalu (Đainska škola ).
 7. Učiti o našoj religiji, Đainizmu.
 8. Uvek slušati roditelje.
 9. Uvek govoriti istinu.
 10. Jesti samo vegetarijansku hranu.
 11. Davati vegetarijansku hranu drugima.
 12. Poklanjati odeću onima kojima je potrebna.
 13. Deliti igračke i knjige sa prijateljima .
 14. Ostavljati novac u kutiju za darove uvek kada posetimo hram .
 15. Biti ljubazan prema životinjama.
 16. Govoriti učtivo kako ne bismo povredili osećanja drugih ljudi.

Pitanja:  Nabroj deset stvari koje trebamo činiti?