Ajiva

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -2 Lekcija -5 

  Ajiva

VIDIM KUTIJU NA STOLU

KUTIJA NEMA NIKAKVA ČULA

NEMA MOĆ DA UČI

NEMOŽE SAMA DA SE KREĆE

KUTIJA JE AJIVA

Pitanja:

  1. Da li kutija Jiva ili Ajiva?
  2. Koliko čula ima kutija?
  3. Koje to stvari kutija nemože da uradi?
  4. Možeš li nabrojati još pet primera Ajiva?