Tradicija Tirthankara

ŽIVOT I ZAVEŠTANJE MAHAVIRE

POGLAVLJE I

ĐAINA TRADICIJA DO MAHAVIRE

Tradicija  Tirthankara :

         Đainizam je drevna religija Indije i tokom svog dugog i neprekinutog postojanja , širena je od strane 24 Velika Propovednika poznatih kao ‘Đine’ tj. ‘Pobednika’ ili ‘Tirthankara’ , odnosno ‘Vodiča preko reke’ svetovnog života . Tih 24 Tirthankara su :

  1. Rišabha-natha
  2. Ađita-natha

ili Adinatha

  1. Sambhava-natha
  2. Abhinandana-natha
  1. Sumati-natha
  2. Padmaprabha
  1. Suparšva-natha
  2. Ćandraprabha
  1. Pušpadanta
  2. Šital-natha

ili Suvidhi-natha

  1. Šrejamsa-natha
  2. Vasupuđja
  1. Vimala-natha
  2. Ananta natha
  1. Dharma-natha
  2. Šanti-natha
  1. Kunthu-natha
  2. Ara-natha
  1. Mali-natha
  2. Muni-suvrata
  1. Paršva-natha
  2. Mahavira

ili Vardhamana.

Na ovaj način tradicija Tirthankara počinje od Rišabhe , prvog Tirthankare a završava se sa Mahavirom , dvadeset i četvrtim Tirthankarom . Naravno , postoji neprekinuta veza između tih dvadeset i četiri Tirthankara koji su živeli tokom različitih istorijskih perioda Indije. To znači da je ova religija prvo propovedana od strane Rišabhe u davnoj prošlosti bila kasnije nastavljena od strane naslednika preostalih dvadestet i tri Tirthankara tokom njihovog životnog veka na dobrobit živih bića . U pogledu ovog nasleđa od dvadeset i četiri Tirthankara , dobro učvršćen kontinuitet je održan ciljevima i praksom Đaina religije . Pošto je Mahavira dvadeset i četvrti Tirthankara u ovom nizu Tirthankara , on , nikako ne bi smeo biti smatran osnivačem Đaina religije .Dakle Mahavira nije osnivač već nastavljač i veliki propovednik Đaina religije tokom šestog veka p.n.e. Ali , kako je sticajem okolnosti Mahavira poslednji Tirthankara , on se od strane običnih ljudi smatra osnivačem Đaina religije . To je očigledno pogrešno shvatanje . Danas je prihvaćena činjenica od strane istoričara da Mahavira nije osnovao Đaina religiju već da je propovedao religiju koja je postojala od davnina .