Arihant

Lekcije za Nivo-2 Indeks

Nivo -2 Lekcija -19

Arihant

Rita: Gospodine, mnogi od mojih prijatelja u školi pričaju o Bogu. Isus je njihov Bog, Krišna je Bog drugih. Možete li nam nešto reći o našem Bogu?

Učitelj: Mnoge religije kažu, “Bog je stvorio svet. On ga održava. On ga kontroliše. On je veoma dobar. On oprašta naše grehe. On zna sve. On nas čini sretnim. ”

Rita: Da li Đainizam kaže istu stvar o Bogu?

Učitelj: Ne, Đaini imaju drugačiji koncept o Bogu. To nije Bog, već Božantvenost koju svo mogu dostići. On/ona koja to dosegne , je svemoćna. Ona zna sve o prošlosti , sadašnjosti I budućnosti I to sve odjednom.Takva osoba je slobodna od četiri glavne Karme. Te velike duše zovemo Arihanti. Postojalo je mnogo Arihanta.U sadašnjem vremenskom ciklusu , postojalo je njih dvadeset I četiri koji su postavili Iosvežili religijski poredak kako bi nam pomogli da pređemo cikluse rađanja I umiranja. Oni su takođe ponovo uspostavili poredak Đain-Tirtha sačinjenog od sadhua , sadhvis , muških I ženskih kućedomaćina I zato ih još nazivamo Tirthankare .Đainiih poštuju I obožavaju.

Rita: Da li su oni stvorili univerzum?

Učitelj: Ne, svet je prirodni fenomen.On je večan , što znači da oduvek postoji I da će uvek postojati.

Rita: Gospodine, kako se oni zovu I ko su oni ?

Učitelj: U Đainizmu se oni nazivaju Tirthankare, Đine, Vitrag, ili Arihanti. Oni nas vode duhovnim putem sve do konačnog oslobođenja . Pre napuštanja svetovnog života , neki od njih su bili kraljevi , ili prinčevi , dok su drugi bili obični ljudi.

U Đainizmu mi verujemo da svaki čovek , kao I svako drugo živo biće ima potencijal da postane savršen I svemoćan.Ali nemaju sva žiba bića tu mogućnost baš u ovom životu .

Rita: Možemo li onda reći da je Gospod Mahavira ‘’Đainski Bog’’?

Učitelj: Da, Gopod Mahavira je “Đainski Bog”. Postojalo je dvadeset I tri takva ‘’Boga’’ pre njega  u ovom vremenskom ciklusu. Ipak, oni nisu nazivani ‘Bogovima’’ u smislu stvaralaca sveta . Mi ih zovemo Tirthankare ili Arihanti.

Rita: Oh! Sada mogu reći drugovima da su Arihanti ili Tirthankare naši Bogovi.Možete li nam reći još nešto o Gospodi Arihantima?

Učitelj: Naravno. Vi znate da svako ime nešto znači.Kumud znači ‘lotos’ , a Ravi znači ‘sunce’ . Slično tome,reč Arihant je sastavljena iz dve reči . To su ‘Ari’ I ‘Hant’ . Ari znači ‘’neprijatelj’’ a Hant znači ‘’uništavalac’. Dakle,Arihnat u bukvalnom smislu znači ‘uništavalac neprijatelja’.

Pajal: Ali, Gospoine, jednom ste rekli da Đaini ne povređuju nikoga.kako onda nas Gospod Arihant može biti uništavalac ? Ne razumem.

Učitelj: Pajal, ti si u pravu. Kao Đaini , mi ne povređujemo niti uništavamo bilo koga . Neprijatelj Arihanta nisu životinje, bube ili ljudi poput tebe ili mene. Arihanti nemaju neprijatelje van sebe već u sebi.

Amar: Neprijatelje u sebi !!!

Učitelj: Ponekad se naljutimo na drugove,braću ili sestre zbog vrlo malih stvari . Ponekad krijemo igračke kada drugari treba da nas posete .Takođe, ponekad plačemo kada roditelji neće da nam kupe igračke. Neka deca se prave važna na časovima kao da sve znaju . Te sklonosti nam izgledaju dobre u tom dobu , I smatramo sebe pametnim , ali takve misli I ponašanje postaju loše sklonosti pre ili kasnije I mogu nas odvesti u nevolje.Te sklonosti su pogrešne želje.Pošto ih nosimo u sebi , one su naš unutrašnji neprijatelj.

Šila, da li ti se to čini logičnim? Mogu li želje da nam budu neprijatelji?

Šila: Da Gospodine, sada mi ima smisla.Sećam se kad sam se jednom naljutila na drugaricu da je ona prestala da priča sa mnom . Par dana kasnije , kada mi je trebala njena pomoć u školi , ona mi nije pomogla I dobila sam ‘trojku’ na kontrolnom. Sada shvatam da je moja ljutina uzrokovala moju ‘trojku’.

Učitelj: Sunil, da li si ti imao takve probleme?

Sunil: Da, jednom smop ja I sestra ostali sami kod kuće.Ona je postala gladna I htela je da naruči pizzu.Ali nije imala dovoljno novca a ja moj novac nedelim sa njom. Tako je ona ostala gladna. Par nedelja kasnije , roditelji sun as odveli u kupovinu.Dok smo bili u butiku , video sam jednu jaknu koju sam poželeo da kupim.Kada sam pogledao cenu, shvatio sam da nemam dovoljno novca.Pitao sam potom sestru da mi pozajmi nešto novca.Ona je odbila I podsetila me kako je htela da naruči pizzu. Rekao sam sebi , da sam ozajmio novac ona bi mi sad vratila I ja bih kupio jaknu.Kasnije mi je rekla , ‘’Nebudi tužan .Ja nisam kao ti , ali zapamti da je dobro deliti sa drugima.’’Sada znam da je deljenje dobra stvar.

Učitelj: Da li još neko hoće nešto da kaže?

Hina: Da Gospodine, sada shvatam šta su naši unutršnji neprijatelji . Treba da kontrolišemo naš bes . Nebtrebamo biti pohlepni.Netrebamo nikoga uvrediti.Netrebamo nikoga varati.Drugimrečima,trebamo kontrolisati naše želje.

Učitelj: Da, treba da imamo punu kontrolu nad našim željama, tako da bez obzira šta se desi, mi nepostanemo ljuti, pohlepni ili uobraženi.

Arihanti ne uništavaju ljude, životinje,ptice ili bube već uništavaju unutrašnje neprijatelje poput besa, pohlepe, uobraženosti I varanja .

Ašiš: Sada znam ko su Arihanti.Oni su uništili svoje unutrašnje neprijatelje , ali I dalje nevidim zašto ih zovemo ‘Bogovi’ ?

Učitelj: E sada dolazimo do ostatke priče.Kada jednom osoba postane Arihant , on/ona zna sve I može opaziti sve u univerzumu.Ona zna šta se sad dešava, šta će se desiti I šta se desilo . Nema toga što takva osoba nezna.Ona nas uči da trebamo postati slobodni od naših unutarnjih želja.Kada umremo,rađamo se kao nešto drugo.Kada arihant umre , on/ona postaje Siddha I više se nerađa. Slobodna je od svetovnog rađanja I umiranja zauvek . Zato Arihante nazivamo Bogovima.

Ašiš: I dalje imam jedno pitanje. Kada odlazimo u hram , roditelji nam kažu da se molimo Bogovima . Kako treba da im se molimo?

Učitelj: Kada se molimo, našom molitvom poštujemo Đine jer su se oslobodili svojih unutarnjih želja. Našom molitvom netreba da tražimo nagradu , već da se nom podsetimo kako da živimo Đainskim životom.Takođe, treba da se molimo da nam postanu uzori. Moramo pokušati da idemo njihovim stopama sa konačnim ciljem oslobođenja.

Pitanja:

  1. Da li Đaini veruju u Boga?
  2. Šta druge religije kažu o njihovim Bogovima?
  3. Da li Đaini veruju u Bogs kao kreatora univerzuma?
  4. Kako se nazivaju Đainsli Bogovi?
  5. Šta znači Arihant?
  6. Koji su naši unutrašnji neprijatelji?
  7. Može li svako postati Arihant?
  8. Ko je Siddha?