Snaja Soma

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -1 Lekcija -14

Snaja Soma

Nekada davno, živeo je trgovac kiji je bio veoma religiozan. Bio je Đain .

Svako jutro kada bi ustao, recitovao bi Navkar Mantru, mirno izveo

Samajik,i potom odao poštovanje Sadhuima.

Ovaj trgovac je imao kćer po imeu Soma. Ona je takođe izvodila religijske

aktivnosti baš kao i njen otac.Dala je zavet jednom Monahu da će kad god

ustane ujutro, recitovati Navkar mantru i izvoditi Samajik.

Udala se kada je napunila 18 godina. Njena nova porodica nije bila baš

dobra.Nisu voleli religiju a mrzeli su Đainizam. Njena svekrva nije

praktikovala nikakve religijske običaje i uopšte nije volela to što se Soma moli.

Soma nije znala šta da radi.Treba li da zaboravi na svoju religiju? Ne ona će

nastaviti da poštuje  svoju religiju. Svako jutro će ustati I recitovati Namokar

Mantru I izvoditi Samajik. Ali, svaki put bi njena svekrba pokušavala da je

spreči u izvođenju njenih religijskih aktivnosti. Proklinjala bi Somu , ali joj

Soma nije obraćala pažnju . Soma je bila veoma učtiva. Iznova bi tražila od

svoje svekrve da je shvati. Radila je sve što bi svekrva od nje tražila , ali je

želela da najmanje četrdeset I pet minuta posveti svojim molitvama.

Somina svekrva nije obraćala pažnju na Somine zahteve .Nastavila je da

uznemirava Somu. Ponekad bi vikala na Somu I fizički je maltretirala. Soma je

ostajala mirna I tolerisala sve te probleme. Nikada nije rekla niti jednu

neljubaznu reč svojoj svekrvi.Naučila je o Ahimsi ( Nenasilju )od svojih

roditelja I njenih veroučitelja .Shvatala je važnost strpljenja.

Jednoga dana Somina svekrva odluči da pedume krajnje mere. Donela je

zmiju otrovnicu od krotitelja zmija I stavila je u korpu. Pred veče ,kada se

smračilo, pozvala je Somu I zatražila od nje da mužu donese cvetni venac iz

korpe .

Svekrva je želela da se  oslobodi Some jer nije volela Somine religijske aktivnosti. Soma ode po cvetni venac.Duboko je verovala u svoju religiju.Pre nego što će uzeti cvetni venac, izgovorila je ime Gospoda Mahavire i izrecitovala Namokar Mantru.

Nakon toga je zavukla ruku u korpu da uzme cvetni venac. Kada je izvukla ruku, stvarno je u njoj imala cvetni venac. Svekrva je bila zapanjena.Soma dade venac mužu ali ga on brzo odbaci. Samo što ga je odložio , venac se pretvori u zmiju. Tad je svekrva shvatila da je Soma zaista religiozna devojka i istinski sledbenik Đainizma .Znala je da je zmija postala cvetni venac zbog Somine vere.

Prava vera može pomoći u promeni okolnosti neke situacije .Somina svekrva se osetila vrlo sretnom što ima tako religioznu snaju.Od tog dana svekrva zavole Somu.Od tada su svi u porodici uključujući i svekrvu postali sledbenici Đainizma.

Religijska vera je veoma bitna.Trebamo biti sposobni da se suočimo sa životnim teškoćama uz uverenje.

  Pitanja :

1) Ko je Soma?

2) Koju religiju je sledila Soma?

3) Kakav zavet je Soma dala Sadhu-u?

4) Kako je njena nova porodica gledala na religiju?

5) Kkao se Somina svekrva ophodila prema njoj?

6) Kako se Soma ophodila prema svekrvi?

7) Odakle je Soma dobijala snagu tokom teškoca?

8) Šta je Somina svekrva planirala?

9) Šta se desilo Somi?

10) Šta je porodica osecala prema Somi nakon incidenta sa vencem?

11) Šta si naucio/la iz ove price?