Đainska Molitva

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -2 Lekcija -8 

Đainska Molitva

Učitelj: Danas ćemo govoriti o Đainskoj Molitvi . Vi znate da postoje različite molitve shodno potrebama.Ali, među svima njima , ‘Namokar mantra’ je najpopularnija molitva.

”NAMOKAR MANTRA” je molitva kojom pokazujemo naše poštovanje za one duše koje su oslobođene , kao i za one koji su na putu oslobođenja.

Može li neko od vas da odrecituje Namokar Mantru ?

Seđal : Da, ja mogu da odrecitujem Namokar Mantru. Majka me naučila.

Namo Arihantänam

Namo Siddhänam

Namo Äyariyänam

Namo Uvajjhäyänam

Namo Loe Savva Sähunam

Eso Panć Namokkäro

Savva-Pavppanäsano

Manglänanća Savvesim

Padhamam Havai Mangalam.

Učitelj: Seđal, odlično. Bez greške. Znaš li i njeno značenje?

Seđal: Ne Gospodine učitelju.

Kanu: Možemo li zajedno odrecitovati Namokar Mantru ?

Učitelj: U redu, učinimo to. Posle ću vam reći njeno značenje.

Namo Arihantänam

Namo Siddhänam

Namo Äyariyänam

Namo Uvajjhäyänam

Namo Loe Savva Sähunam

Eso Panć Namokkäro

Savva-Pävappanäsano

Manglänanća Savvesim

Padhamam Havai Mangalam.

Učitelj: Dakle, sada ću vam objasniti značenje Namokar Mantre.

Namo Arihantänam – Klanjam se Arihant Bhagavanu.

Namo Siddhänam -Klanjam se Siddha Bhagwanu.

Namo Äyariyänam -Klanjam se Äćaryi.

Namo Uvajjhäyänam -Klanjam se Upädhyäyi.

Namo Loe Savva Sähunam -Klanjam se svim monsima i monahinjama.

Eso Panch Namokkäro -Ovih pet pozdrava

Savva-Pävappanäsano- Uništavaju sve grehe.

Manglänancha Savvesim Among- od svih povoljnih molitvi,

Padhamam Havai Mangalam -ova (Namokär Mantra) je najbolja.

Učitelj: Arihanti, Siddhe, Äćarye, Upädhyäye i monasi i monahinje su modeli u Đainizmu. Treba da pokušamo da budemo kao oni .Svaki dan, ujutro i pre odlaska na počinak,trebamo im  se moliti tako što ćemo odati poštovanje njihovm uspehu.Takođe, pre svakog časa ćemo recitovati ovu molitvu.

Pitanja:.

  1. Koja je najpopularnija Đainska molitva?
  2. Možeš li je odrecitovati?
  3. Možeš li objasniti njeno značenje?
  4. Nabroj pet modela u Đainizmu?