Duhovni Učitelj i Religija

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -1 Lekcija -20

Duhovni Učitelj i Religija

Učitelj: Pajal, možeš li mi reći neke krakteristike našeg duhovnog učitelja ?

Pajal: Čuo sam da su duhovni učitelji drugačiji od naših običnih učitelja iz škole.Da li je to tačno ?

Učitelj: Da, tačno je. Iako nas oba podučavaju,Though both of them teach us, duhovni učitelji su drugačiji od školskih učitelja.

Šila:  Možete li nam reći nešto više o našim duhovnim učiteljima ?

Učitelj: Da, mada naši duhovni učitelji žive među nama, oni se razlikuju od nas na mnogo načina.

 1. Oni su se dobrovoljno odrekli vih svetovnih zadovoljstava.To znači da su odbacili nošenje moderne odeće, odlaske u bioskop,gledanje televizije, spavanja na udobnim krevetima, boravka u klimatizovanim sobama,izlazaka na pizzu ili sladoled, vožnje automobilima,avionima ili nekim drugim prevoznim sredstvom.
 2. Odbacili su sve svetovne aspekte i svetovni život.To znači da više nisu zainteresovani za bilo kakve lične stvari, društvene odnose ili ekonomske aspekte.
 3. Oni su dobrovoljno prihavtili da slede pet zaveta i poštovaće ih do kraja života.
 1. i) Ne ubiti ili povrediti nikoga (voleti sve),
 2. ii) Ne lagati (govoriti istinu),

iii) Ne krasti (biti iskren),

 1. iv) Nemati bilo kakve seksualne odnose (celibat),
 2. v) Ne prihvatati ništa osim stvari za golo preživljavanje (odbacivanje posedovanja bilo čega).

Kada dođe do situacije da su im zaveti na iskušenju, ne smo da se još viševezuju za njih,već netraže od nikoga ili neohrabruju nikoga drugog,da učini bilo šta što je u uprotnosti sa njihovim zavetima.

 1. Neki nose običnu belu odeću  i Muhapati,(traku na ustima da zaštite finija bića , a neki Muhapati drže u ruci.), i Rađoharan (mala,meka metla za čišćenje zmljišta po kojem hodaju da ne bi zgazili insekte naokolo, zvanu i Ogho ) kao simbol Đainskog monaha ili monahinje reda Švetambara  ) . Postoje takođe i monasi koji uopšte nenose odeću ( Digambara ) i oni nose posudu za vodu i malu metlicu od paunovog perja.
 2. Kada nas duhovni učitelj podučava, oni nas pri tome ne uče matematici ili nauci, već nas uče kako se možemo osloboditi nesretnosti i bede,biti od koristi drugima, i biti samilostan.Ukratko, oni nam pomažu da budemo bolji ljudi.

Tako,sada možete videti da se naši duhovni ućitelji razlikuju odnaših školskih učitelja.

Kavita: Gospodine, možete li nam reći nesto o našoj religiji i ko je bio njen osnivač?

Učitelj: Na ša religija je osnovana od strane Arihant Bhagavana.Oni se još nazivaju Đine ili Tirthankare. Naša religija je jedna od najstarijih religija u Indiji i najsamostalnija.Ona nas uči da volimo svakoga i pomažemo drugima koji su tužni ili nesretni.Ne bismo trebali da povredimo, uvalimo u nevolju, ili ubijemo nikoga. Treba da budemo ljubazni i prijateljski raspoloženi,  a ne da mrzimo svakoga.Trebamo biti istinoljubivi a ne da stalno lažemo.Bez dopuštenja vlasnika nesmemo ništa uzeti što nam ne pripada.Nesmemo krasti. Više se trebamo brinuti o našoj duši nego o telu.Treba da naučimo da se uzdržavamo. Netrebamo se razljutiti ili naljutiti kao ni da budemo dvolični ili varamo druge.Trebamo poštovti tuđe mišljenje.Treba da naučimo da oporaštamo svima uključujući one koji su nas povredili. ili nam naneli bol.

Pitanja:

  1. Ko su duhovni učitelji?
  2. Šta nas oni uče o Đainizmu?
  3. Čega se odriču kada napuštaju svetovni život?
  4. Kakve zavete prihvataju?
  5. Da li naši monasi i monahinje učestvuju u društvenom radu?
  6. Da li imaju novca?