Jiva

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -2 Lekcija -3  

Jiva

(čitaj : Điva)

  • JA SAM ZEMLJANO BIĆE
   JA SAM ŽIVO BIĆE
   IMAM SAMO JEDNO ČULO
    TO ČULO JE DODIR
  • JA SAM VODENO BIĆEJA SAM ŽIVO BIĆEIMAM SAMO JEDNO ČULO TO ČULO JE DODIR
  • JA SAM VATRENO BIĆEJA SAM ŽIVO BIĆEIMAM SAMO JEDNO ČULOTO ČULO JE DODIR
  • JA SAM VAZDUŠNO BIĆEŽIVO SAM BIĆEIMAM SAMO JEDNO ČULOTO ČULO JE DODIR
  • JA SAM BILJKAŽIVO SAM BIĆE IMAM SAMO JEDNO ČULO
   TO ČULO JE DODIR
  • MI SMO POVRĆEŽIVA SMO BIĆEAIMAMO SAMO JEDNO ČULO
   TO ČULO JE DODIR
  • MI SMO DVO-ČULNA ŽIVA BIĆA
   ŽIVA SMO BIĆA
   IMAMO DVA ČULA
   TA ČULA SU DODIR I UKUS
  • MI SMO TRO-ČULNA ŽIVA BIĆAŽIVA SMO BIĆAIMAMO TRI ČULATA ČULA SU ODIR,UKUS I MIRIS
  • MI SMO ČETVORO-ČULNA ŽIVA BIĆA ŽIVA SMO BIĆAIMAMO ČETIRI ČULA TA ČULA SU DODIR,UKUS,MIRIS I VID
  • MI MO PETO-ČULNA ŽIVA BIĆAŽIVA SMO BIĆA
   IMAMO SVIH PET ČUL
   TA ČULA SU DODIR,UKUS,MIRIS,VID I SLUH

Pitanja :

 1. Koje čulo imaju jednočulna živa bića?
 2. Daj primere jednočulnih živih bića?
 3. Koja čula imaju dvo-čulna živa bića?
 4. Daj neke primere dvo-čulnih živih bića?
 5. Koja čula imaju tro-čulna živa bića?
 6. Daj neke primere tro-čulnih živih bića?
 7. Koja čula imaju četvoro-čulna živa bića?
 8. Daj neke primere četvoro-čulnih živih bića?
 9. Koja čula imaju petoro-čulna živa bića?
 10. Daj neke primere petoro-čulnih živih bića?
 11. Koje su različite grupe petoro-čulnih živih bića?