Đainski Principi

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -2 Lekcija -10 

Đainski Principi

ĐAINSKE PRINCIPE SU POSTAVILI TIRTHANKARE.

GOSPOD MAHAVIRA JE DVADESET I ČETVRTI TIRTHANKARA.

ON JE DOSEGAO KEVAL GJAN KROZ ISPRAVNO ZNANJE, ISPRAVNU VERU, I ISPRAVNO PONAŠANJE.

ON JE BIO POSLEDNJI TIRTHANKARA KOJI JE PROPOVEDAO ĐAINSKE PRINCIPE.

UČIO NAS JE DA SVA ŽIVA BIĆA IMAJU DUŠU I DA SU SVE DUŠE JEDNAKE..

SVE DUŠE SU NEZAVISNE-

SVAKA DUŠA MOŽE DOSEGNUTI OSLOBOĐENJE.

TREBAMO PRAKTIKOVATI NENASILJE ( AHIMSA ) KOJI JE GLAVNI PRINCIP.

TREBA DA VOLIMO SVA BIĆA, BILJKE, BUBE, PTICE, RIBE, ŽIVOTINJE,NEBESKA STVORENJA, PAKLENSKA I LJUDSKA BIĆA.

UVEK TREBA DA GOVORIMO ISTINU.

NE TREBA DA UZIMAMO STVARI KOJE NISU NAŠE.

TREBAMO OGRANIČITI SVOJE POTREBE, ŽELJE I IMOVINU.

TREBA DA DELIMO I BRINEMO..

UVEK TREBAMO POMAGATI DRUGIMA.

TREBA DA POŠTUJEMO MORALNE.

Pitanja:

  1. Ko je postavio Đainske principe?
  2. Ko je Gospod Mahavira?
  3. Kako je Gospod Mahavira dosegao savršeno znanje ?
  4. Čemu nas je podučavao vezano za dušu?
  5. Koji je glavni princip Đainizma?
  6. Kako nas Đainizam uči da živimo sa drugima?