Moje Navike

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -1 Lekcija -16

Moje Navike

  1. Ujutro, izgovaram Namokar Mantru .
  2. Kažem ” Đai Đinendra ” roditeljima i rodbini.
  3. Pokušavam da budem ljubazan i od pomoći drugima.
  4. Trudim se da ne povredim ili ubijem bubu , životinju ili čoveka.
  5. Trudim se da ne kidam cveće ili lišće sa drveća.
  6. Idem u hram , moju đainsku školu, i redovnu školu.
  7. Pomažem roditeljima oko kuće.

Pitanja:

1) Šta radimo ujutro?

2)Kako pozdravljamo roditelje , braću i sestre?

3)Kako se ophodimo prema bubama, životinjama , biljkama i ljudima?

4)Koja  đainska mesta treba da posećuješ?