Šri Krišna

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -1 Lekcija -24

Šri Krišna

Šri Krišna, kralj Dvarake, je bio vrlo smeo. Mada je bio hrabra osoba, bio je nežnog srca. Svaki put kada bi video da neko pati , pokušao bi da umanji bol toj osobi.

Svi su ga hvalili zbog njegove ljubaznosti, čak i nebeski anđeli.Jednog dana je kralj nebeskih anđela rekao anđelima da ima mnogo ljubi koji su samilosni , ali se niko od njih ne može meriti sa Šri Krišnom.

Čuvši to , jedan od anđela je odlučio da iskuša Šri Krišninu samilost.Pretvorio se u bednog psa i legao na glavni put u gradu Dvaraka. Pas je umirao i uznemireno je ležao .Videle su mu se i kosti na telu. Zubi su mu ispadali iz vilice. Plakao je od bola. Svuda okolo njegovog tela koje je širilo neprijatan miris se nalazila krv. Stoga su ljudi počeli da idu drugim ulicama .

Jednog dana, Šri Krišna je prolazio ulicom.Ugledao je uznemirenog , cvilećeg psa.On se sažali na njega i ne mareći za smrad priđe psu.Obraćao mu se prijatnim rečima.Brisao mu je krv sopstvenom odećom a onda ju je i pocepao praveći od nje zavoj za psa.

Nebeski anđeo reče sebi,Šri Krišna je zaista ljubazan kralj.Povratio je svoj pravi oblik i hvalio Šri Krišnu zbog njegove dobrote.

Naravoučenije ove priče jeste da trebamo pokušati biti ljubazni baš kao Šri Krišna.Trebamo svakome pomoći, bilo da su to ljudi,životinje,ptice, ili bilo koje drugo živo biće koje pati . Niko nevoli bol ili patnju.Trebamo biti od pomoći. Pomažući drugima , stičemo dobru karmu zvanu ” Punja”.

Pitanja:

  1. Kakva je osoba bio Šri Krišna?
  2. Šta je nebeski anđeo iskušavao?
  3. Šta je Đri Krišna uradio kada je video uznemirenog i cvilećeg psa ?
  4. Šta smo naučili iz ovoga?