Odani Žabac

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -1 Lekcija -23

Odani Žabac

Bio jednom jedan trgovac po imenu Nagdatta koji je živeo u gradu Rađagriha. Imao je ženu koja se zvala Bhavdatta. Oni su voleli jedno drugo,ali je ipak trgovac bio  previše naklonjen svojoj ženi. Nažalost , jednog dana trgovac umre. Njegova žena je jecala , plakala i oplakivala.  Trgovac , zbog svoje Karme,se ponovo rodi kao žabac.Slučajno se ponovo rodio baš u svom bunaru.

Jednom kada je Bhavdatta došla na bunar po vodu, žabac je ugleda i odjednom se seti svog prošlog života. Sada je znao ko je i osećao se vrlo srećnim. Počeo je da pleše i poče da prati Bhavdattu .Pratio ju je sve do kuće. Ona se sažali na njega.Pomerila ga je na stranu kako ga neko ne bi zgazio,  ali se žabac ponovo vratio. Gde god da bi Bhavdatta isšla ,on bi je pratio.I to je trajalo mnogo meseci.

Jednoga dana Bhavdatta ode da ukaže poštovanje monahu po imenu Suvrat . Žabac ju je i tamo pratio.Nakon što je odala poštovanje monahu, radoznala Bhavdatta upita monaha o žabcu. Ispričala mu je kako je žabac prati već dugo vremena.

Ovaj monah nije bio običan monah. Bio je Avadhigjani. To znači da je mogao da zna o nečemu unazad sve do određene granice.Tako je znao i ko je žabac.  Tako on reče Bhavdatti kako je njen muž nakon svoje smrti ponovo rođen kao taj žabac.Rekao je da se njen muž seća ko je i da zna da je ona njegova žena. Zato je , iz privrženosti, i prati.

Bhavdatta nežno podiže žabca, i odnese ga kući. Počeka je da se pažljivo star o žabcu.

Nakon par dana Bhavdatta je čula da je Gospod Mahavir stigao na obližnje brdo, Vipulachal, i da se nalazi u Samavsaranu . Skoro svi u gradu uključujući kralja, su pošli da mu odaju poštovanje. Bhavdatta se pridružila ostalima na pitu za Samavsaran. Kada je žabac čuo vesti, skakutao je uz druge na putu. Ljudi su ga videli pored nogu, pa su pokušali da ga stave skraja puta puta. Oni nisu znali da je on želeo da ode i vidi Gospoda Mahaviru. Nastavio je da skakuće pored gomile ljudi, i dok je to činio, bio je zgažen stopalima jednog slona, i on uginu.

Pošto su mu misli bile veoma produhovljene i pošto je bio tako rad da vidi Gospoda Mahaviru , prikuio je dobru karmu (Punya), i ponovo se rodio kao anđeo u raju sa mnogo moći.Svojom posebnom moći , gledao je unazad u svoje prošle živote i setio se čitavog događaja i svoje želje da vidi Gospoda Mahaviru.Sa namerom da ispuni svoju želju , sišao je na zemlju da oda poštovanje Gospodu Mahaviri a zatim se da se vratio u raj.

Naravoučenije ove priče je da ttrebamo odustati od vezanosti. Druga poenta je da ako stvorenje poput žabe može da ima predanost, trebali bi  i mi. Ova predanost vodi ka duhovnom rastu duše.

Pitanja:

  1. Šta se desilo trgovcu nakon smrti?
  2. Zašto je žabac pratio Bhavdatta gde god bi ona išla?
  3. Kkao se ona odnosila prema žabcu na početku?
  4. Kako je ona saznala ko je taj žabac?
  5. Kako se kasnije ponašala prema njemu? Zašto?
  6. Zašto je žabac skakutao po putu?
  7. Šta mu se onda desilo?