KAŠAJE

Lekcije za Starije – Index

Lessons for seniors(2)


KASHAYAS
KAŠAJE

Reč kašaja (strast) može biti podeljena na reč kaša,što znači svetovni život
i aja, što znači dobitak.Tako je bukvalno značenje reči kašaja,ponovo dobiti svetovni
život.To znači da sve dok imamo kašaje,krug rađanja i umiranja će se nastaviti.Postoji
četiri vrste kašaja:krodha(gnev),mana(ego),maja (obmana) i lobha (pohlepa).Njih dalje
možemo podeliti u dve kategorije:1) raga (vezanost) i 2)dveša (mržnja).Raga nastaje iz maje
i lobhe a dveša iz krodhe i mane.

Duhovno,naš cilj bi trebao biti oslobađanje od svetovnog života i postajanje oslobođenim.
Ali,kada razvijemo vezanost,mržnju ili strasti ka svetovnim objektima,blokiramo duhovni
napredak duše.Sve dok smo pod uticajem strasti,naš intelekt biva iracionalan,postajemo zlobni
po prirodi.Na taj način,strasti su najveći neprijatelj duše i moramo se spasiti od njenog
uticaja.Sklonosti,vezanosti,neprijateljstvo,nesviđanje ili odbojnost itd. su koreni strasti.
Mi razvijamo sklonost ili neprijateljstvo ka stvarima usled našeg izobličenog stava,neznanja,
i pogrešnog opažanja i znanja.Mi,ljudi,smo oportunisti i kada smo uskraćeni za ono što
želimo reagujemo sa gnevom.Na isti način,ako ne dobijemo slavu koju mislimo da zaslužujemo,
naš ego je povređen i shodno tome i reagujemo.Zato u stvarnosti čak i gnev i ego su uzrokovani
sviđanjem a sviđanje nije ništa drugo do oblik vezanoti(raga).Drugim rečima,vezanost je
glavni koren svih naših strasti.Stoga,oni koji su pobedili vezanost,što znači da više nemaju
nikakvu veznost ka bilo čemu,su pobedili sve.Iz tog razloga Gospod Đina se naziva Vitaragi,
onaj koje nema vezanosti.

Strasti su uzrokovane dozrevanjem prethodno akumulirane Mohanija Karme.Zato,
umesto strastne reakcije ne neku situaciju trebamo ostati mirni u nameri da prekinemo krug
koji uzrokuje novu karmu.Cilj nam treba biti da zaustavimo novu karmu i mirno primanje efekata
stare karme.Ako to možemo da učinimo,vrata oslobođenja će se otvoriti.

Četiri vrste strasti :krodha,mana,maja i lobha su svaka dalje podeljene na četiri tipa,
zavisno od njihovog intenziteta.To su:

Anantanubadha (krajnje oštra):  Obstruira ispravno verovanje ili ponašanje i sve dok se ne
uništi,nemožemo dostići ispravno verovanje ili ponašanje.Njeni efekti se protežu na veoma
dugo,dugo vreme i uvek deluje uz Daršan Mohanija Karmu.

Apratjakhanavarana(oštra) :Obstruira delimičnu odvojenost ali ne utiče na ispravno verovanje.Dok je aktivna,
nemožemo se pridržavati zaveta čak ni u graničenom obliku.

Pratyakhanavarana(osrednja):Obstruira potpunu odvojenost ali ne utiče na ispravno verovanje i delimičnu
odvojenost.Dok je aktivna,delimična odvojenost je moguća za nas,ali potpuna odvojenost
(postajanje monahom ili monahinjom) nije moguća.

Sangjavalana (lagana):Obstruria dostizanje potpuno ispravnog ponašanja ali ne utiče na ispravno
verovanje i potpunu odvojenost.Dok je aktivna, inicijacija u monaštvo i duhovni napredak su
mogući ali postajanje Vairagijem nije.

Krodha (Gnev)

Kada se rasplamsa gnev ,onda gubimo naš osećaj za rasuđivanje.Vrline poput ljubavi
i praštanja su uništene.Bes nastaje ako neko deluje protiv naše volje,
ako neko uzrokuje prepreke u ispunjenju naših želja ili ako neko izneveri
naše poverenje.Svi se klone onoga ko se lako razbesni.Zbog gneva prijatelj postaje neprijatelj.
Niko ne želi da pomogne gnevnoj osobi,niti iko voli takvu osobu.Gnev podgreva osvetoljubivost
i stoga umesto gnevne prirode trebamo razviti opraštajuću i mirnu prirodu.Ne samo da je
gnev štetan u ovom životu već može doneti gorke posledice i u naše naredne živote.
Ponekad,vrli ljudi postaju gnevni,ali se vrlo brzo smire i traže opoštaj.U takvim
situacijama, to je ispravan način delovanja i mi bi trebali da činimo isto.Tako se greh
uzrokovan gnevom otklanja.Trebamo razvijati vrline poput opraštanja,trpljenja i kajanja.

Lobha (Pohlepa)

Pohlepna osoba nije zadovoljna onim što ima.Da bi dobila više,takva osoba se koristi
svim sredstvima ne obraćajući pažnju na druge.Netrebamo zaboraviti da je naš dobitak
nečiji gubitak.Pohlepa nas sprečava od davanja i deljenja.Trebamo biti zadovoljni
onim što imamo i zadržati samo ono koliko nam je potrebno.Trebamo razviti naviku
pomaganja drugima nudeći im ono što imamo.Pohlepa uništava mir i sreću dok ih brižnost
razvija.

Mana (Ego)

Onaj ko je prepun ega gubi osećaj pravde i plemenitosti.Ponosan čovek priziva svoje
uništenje.Znanje možemo steći jedino ako smo ponizni.Poniznost donosi dobre
misli i nema mesta za ponos ili ego.Poniznost je koren religije i vrlo je teško razviti
religijsko osećanje dok postoji ego.

Maja (Obmana)

Obmana je odgovorna za nečastan život.Zbog obmane se gube prijatelji.
Iskrenost pomaže poimanju istine.Prevarant ima malo razumevanje religije.

Postoje devet ne-kašaja (pseudo-strasti) koje pokreću naše strasti.One su:

Hašja – smejanje ili zbijanje šala

Rati – sklonost ka čulnim aktivnostima

Arati – nesklonost ka čulnim aktivnostima

Šoka – tuga

Bhaja – strah

Đugupsa – gađenje

Purušved – uzrok seksualnih želja kod žena

Strived – uzrok seksualnih želja kod muškaraca

Napumsakaved – uzrok seksualnih želja i kod žena i kod muškaraca

Manifestacija ne-kašaja opada kako duhovni razvoj počinje.Stoga,trebamo biti oprezni ne samo u
vezi kašaja već i u vezi ne-kašaja takođe.