Đainski Hram

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo -1 Lekcija -4  

Đainski Hram

  1. Ovo je Đainski Hram. To je vrlo lepo i mirno mesto. Ovde dolazimo na služenje.
  2. Pre ulaska u Hram ,moramo izuti obuću.
  3. Ne jedemo,ne pijemo niti žvaćemo žvaku u hramu .
  4. Kada ulazimo u hram kazemo “Nisihi” tri puta.
  5. Ovo je Statua Gospoda Mahavire (Đina). Tiho mu se molimo.
  6. Tiho sednemo i recitujemo Namkar Mantru.
  7. Ne vičemo i ne jurimo po hramu.
  8. Stavljamo novac u kutiju za darove.
  9. Dok izlazimo iz hrama,ne okrećemo leđa prema Mahavirinoj statui (jer je to nepristojno).Umesto toga,hodamo unazad ili uđemo u sporednu sobu.

Pitanja:

1) Kakvo je mesto Đainski Hram?

2) Šta radimo pre ulaska u hram?

3) Šta trebamo reći pri ulasku u hram?

4) Kakvu statuu nalazimo u hramu?

5) Šta radimo u hramu?

6) Kako se ponašamo u hramu?

7) Šta recitujemo u hramu?

8) Šta netreba da uradimo dok izlazimo iz hrama?