Živo i Ne-živo

Lekcije za Nivo-2 Indeks

Nivo -2 , Lekcija- 1

Živo i Ne-živo

(Jiva i Ajiva)

(Učitelj stavlja nešto na sto)

Učitelj: Ravi, šta je ovo?

Ravi: Gospodine, to je lutka .

Učitelj: Tačno. Može li ova lutka sama da hoda?

Ravi: Ne, ona nemože sama da hoda, ali ja mogu da napravim da izgleda kao da hoda.

Učitelj: Nela, može li ova lutka sama da vidi?

Neela: Ne , ona nemože da vidi sa tim očima.

Učitelj: Rameš, može lid a peva?

Rameš: Kako da peva kad nemože ni da govori?

Učitelj: Pa, ima uši a to znači da bi trebalo da nas čuje.

Rameš: (smejući se) Gospodine, ona niti može da nas čuje niti razume šta mi pričamo.

Učitelj: Komal, može lid a jede jer ima usta?

Komal: Nemože ni da jede ni da pije.

Učitelj: Četan, hoće li plakati, ako padne sa stola?

Četan: Neće plakati.

Učitelj: Svi ste dali tačne odgovore. Da li se svi slažete da lutka nemože da hoda,vidi,jede ili čuje poput nas?

Deca: Da, svi se slažemo.

Učitelj: Šta je razlog tome? Koja je razlika između nas i lutke? Ravi, da li ti znaš?

Ravi: Mi smo stvarni ljudi, dok je lutka samo igračka.

Učitelj: Ravi, reci mi šta “stvarni ljudi” znači po tebi?

Ravi: (se češka po glavi i neodgovara)

Učitelj: Razlika između igračaka i ljudi je u tome da su oni koji mogu da vide,hodaju,čuju,osete bol I zadovoljstvo poznati kao živa bića (jiva). Oni koji ne mogu da vide,hodaju,čuju,osete bol i zadovoljstvo itd , su poznati ka one-živi objekti (ajiva).

Dakle Ravi, možeš li mi sad reći u čemu je razlika između lutke i nas?

Ravi: Da, pošto lutka nemože da čuje,hoda ili oseća bol i zadovoljstvo,ona je ne-živa stvar. Pošto mi možemo da pričamo,vidimo,čujemo I osetimo bol i zadovoljstvo, mi smo živa bića.

Učitelj: Vrlo dobro, Ravi. Sada ste shvatili. Deco,slušajte pažljivo, sada ću detaljnije da objasnim o živim i neživim objektima.

Sve sto ima moć da sazna,uči,razume osećaj bola i zadovoljstva , ili ima različita čula je poznato kao živo biće (jiva). Mi možemo da učimo,znamo,razumemo i osetimo bol i zadovojlstvo, i imao pet čula, stoga smo mi živa bića.

Sve što nema moć da saznaje,razume, oseti bol I zadovojlstvo,ili nema čula se naziva ne –živa stvar (ajiva). Na taj način,ova lutka spada u ne-žive stvari.

Komal, da li je klupa nakojoj sediš živa ili ne-živa?

Komal: Klupa je ne-živa, jer neuči, nerazume, ili neoseća bol usled moje težine.

Učitelj: Komal je u pravu. A sad,šta se desi kad dobiješ peticu iz kontrolnog zadatka?

Komal: Budem sretan,jer imam osećanja.

Učitelj: Ravi, možeš li nabrojati neke ne-žive objekte oko nas .

Ravi: Knjige,tabla,stolice,olovke,sat, i šestar su svi ne-živi objekti.

Učitelj: Nela, možeš li nabrojati neka živa bića?

Nela: Da.Psi,mačke,krave,zečevi,papagaji,lavovi,slonovi,ribe,pilići i ljudi su svi živa bića.

Učitelj: Deco, imate li pitanja?

Deca: Ne Gospodine,sada razumemo razliku između živih bića i neživih stvari .

Učitelj: Pre nego što završimo čas, želim da vas podsetim da budete dobri jedni prema drugima jer svo osećamo bol i zadovoljstvo.

(Još jedna stvar za domaći. Hoću da svi napišete dvadeset živih bića po imenu i dvadeset ne-živih stvari za sledeći čas.

Pitanja:

  1. Šta znači Jiva ?
  2. Šta znači Ajiva ?
  3. Možeš li nabrojati pet Jiva?
  4. Možeš li nabrojati pet Ajiva?

Zaokruži sledeće sentence kao tačno ili netačno.

Klupa može da hoda . Tačno ili Netačno

Lav nemože da diše. Tačno ili Netačno

Ajiva nema čula. Tačno ili Netačno

Lutka može da jede. Tačno ili Netačno

Lopta oseća bol. Tačno ili Netačno

Čovek može da uči. Tačno ili Netačno

Sve jive imaju pet čula . Tačno ili Netačno

Da li su dole nabrojani Jiva ili Ajiva:

Lav ___________

Klupa ___________

Lutka ___________

Riba ___________

Pas ___________

Lopta ___________

Pile ___________

Mačka ___________

Stolica ___________

Papagaj___________

Knjige ___________

Sat___________