Jutarnja Molitva

Lekcije za Nivo-1 Indeks

Nivo-1 Lekcija 2

Jutarnja Molitva

  1. Čim se ujutro probudim ,sednem,zatvorim oči i recitujem Namokar Mantru pet puta .

Namo Arihantanam

Namo Sidhanam

Namo Ajarijanam

Namo Uvadjhayanam

Namo Loe Savasahunam

Eso Panč Namokaro

Sava Pava Panasano

Mangalananča Savesim

Padhamam Havei Mangalam

  1. Podsetim se,

da ću biti dobar prema svima .

Neću nikoga povrediti .

Neću se naljutiti ni na koga.

Neću lagati.

Neću uvrediti nikoga.

Neću se hvaliti.

                                                     Postovaću svačiji život.

Pitanja:

1) Kako se zove mantra koju recitujemo ujutro?

2) Čega se trebamo podsetiti svakoga jutra?

3) Kako nam te misli pomažu?