Jai Jinendra

Jai Jinendra, Jai Jinendra

Jai Jinendra, Jai Jinendra

A simple way to greet,

Every time you meet!

Jai Jinendra on the  telephone,

Jai Jinendra even at home,

Jai Jinendra in school

Jai Jinendra to everyone