L

L

Ladle Tavetho
Lady’s fingers Bhinda
Lemon Limbu
Lentil Masur
Lentil dal Masurni dal
Licorice Jathi madh
Lime Limbu
Linseed Adashi
Litchi Lachi
Lock Tadu
Long pepper Pepper (lindi)
Lotus seeds Pabadi
Lotus stem Kakal kakdi