Jain Magazines in Marathi

Jain Magazines in Marathi

Jain Jagriti
Mr.Kantilal Chaurariya
62,Rituraj Society
Premnagar Jawal
More School Bus Stop
Poona 411 037 M.S. India
Marathi/Monthly

Jain Pathik
Mr. Rajkumar Jain
Bhandarkar Compound
Station Road
Dist.Jalgaon
Amalner 425 401 M.S. India
Marathi/Monthly

Jain Sandesh
Mr.Subhas S. Lukand
Survey No.42 Ganesh Nagar
Badgaon Sheri
Poona 411 014 M.S. India
Marathi/Monthly

Jain Parampara
Mr.Phoolchand Katariya
Swayamsidhha Housing Society
47/1 Pond Road
More School Bus Stop
Poona 411 038 M.S. India
Marathi/Monthly/Hindi

Tirthankar
Shenik Annadate
Rajhans Society
Manapada Road, Dombivali (East)
Bombay, Maharashtra.

Pragati Jainavijay

Jain Bodhak
Sholapur
Maharastra

Sanmati
Pandit Manikchand Bhisikar
Bahubali
Dist. Kolapur
Maharastra

Shravika
Vidulata Shah
Shravika Nagar
Sholapur
Maharastra