Appendix 6

Illustrated Tirthankar Charitra

Up-pravartak
Shri Amar Muni

Appendix 6

The Earlier Incarnations of Tirthankars

I Tirthankar

1. Dhanna, the Carvan leader

2. Twin

3. Saudharm dimension

4. Mahabal

5. Lalitang

6. Vajrajangh

7. Twin

8. Saudharm dimension

9. Doctor Jivanand

10. Achyut dimension

11. Vajranabh Chakravarti

12. Sarvarthsiddha dimension

13. Rishabhdev

 • II Tirthankar

1. Vimal

2. Vijay dimension

3. Ajitnath

 • III Tirthankar

1. Vimalvahan

2. Anat dimension

3. Sambhavnath

 • IV Tirthankar

1. Dharma Simha

2. Vijay dimension

3. Abhinandan

 • V Tirthankar

1. Sumitra

2. Vaijayant dimension

3. Sumatinath

 • VI Tirthankar

1. Dharmmitra

2. Padmaprabh

 • VII Tirthankar

1. Sundarbahu

2. Sixth Graiveyak dimension

3. Suparshvanath

 • VIII Tirthankar

1. Deerghbahu

2. Vaijayant dimension

3. Chandraprabh

 • IX Tirthankar

1. Yugbahu

2. Vaijayant dimension

3. Suvidhinath

 • X Tirthankar

1. Lashtabahu

2. Pranat dimension

3. Sheetalnath

 • XI Tirthankar

1. Datta

2. Mahashukra dimension

3. Shreyansnath

 • XII Tirthankar

1. Indradatta

2. Pranat dimension

3. Vasupujya

 • XIII Tirthankar

1. Sundar

2. Sahasrar dimension

3. Vimalnath

 • XIV Tirthankar

1. Mahendra

2. Pranat dimension

3. Anantnath

 • XV Tirthankar

1. Simharath

2. Vaijayant dimension

3. Dharmnath

XVI Tirthankar

1. King Shrishen

2. A God

3. Shriprabhdev

4. Amit-tej Vidyadhar

5. Thirteenth

6. Aparajit Baldev

7. King of Achyut dimension

8. Vajrayudh

9. King of Graiveyak dimension

10. Meghrath

11. Sarvarthsiddha dimension

12. Shantinath

 • XVII Tirthankar

1. Ruksi

2. Sarvarthsiddha dimension

3. Kunthunath

 • XVIII Tirthankar

1. Sudarshan

2. Ninth Graiveyak dimension

3. Arnath

 • XIX Tirthankar

1. Nandan

2. Vaijayant dimension

3. Mallinath

 • XX Tirthankar

1. Simhagiri

2. Pranat dimension

3. Munisuvrat

 • XXI Tirthankar

1. Adinsatya

2. Aparajit dimension

3. Naminath

 • XXII Tirthankar

1. Dhankumar

2. Saudharm dimension

3. King Supratishthit

4. Mahendra dimension

5. Aparajit dimension

6. Anat dimension

7. King Shankh

8. Aparajit dimension

9. Arishtanemi

 • XXIII Tirthankar

1. Marubhuti

2. Elephant

3. Sahasrar dimension

4. Kirandev Vidyadhar

5. Achyut dimension

6. Vajranabh

7. Graiveyak dimension

8. Sudarshan

9. Pranat dimension

10. Parshvanath

 • XXIV Tirthankar

1. Nayasar

2. Saudharm dimension

3. Marichi

4. Brahma dimension

5. Kaushik Brahman

6. Pushyamitra Brahman

7. Saudharm dimension

8. Agnidyot

9. Secondkalpa dimension

10. Agnibhuti

11. Sanatkumar dimension

12. Bhardvaj

13. Mahendra dimension

14. Sthavar Brahman

15. Brahmakalpa dimension

16. Vishvabhuti

17. Mahashukra dimension

18. Triprishta Vasudev

19. Seventh hell

20. A lion

21. Fourth hell

22. Priyamitra Chakravarti

23. Mahashukra dimension

24. Nandan

25. Pranat dimension

26. Foetus of Devananda

27. Mahavir