:
Ê

56. ¡ ¡? Ǣ ̽ ¡?

: ý 즸 ɢ ¡ Ţ ž Ԩ Ш ¡ ȡ. ̽ 1 , ĸ šɡ 츨 ȢЦɡ šɡ, ¡ š쨸 ɡ ̾ ̾¢ Ȣ ɡ, ɨ ɡ á Ȣɡ, ը Ȣɡ . ý 즸 48 ɢټ ̨ ɢټ . á ¡.

Previous Question Next